THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 2/9 (4 ngày)

- Thời gian nghỉ: từ ngày thứ sáu, 1/9 đến ngày thứ hai, 4/9/2017

- Ngày học lại: ngày thứ ba, 05/09/2017 Các bước trong quá trình học Revit Architecture

Nguyễn Huỳnh Ánh Duyên gởi lúc : 07/02/2017
Các bạn học khóa sơ cấp kiến trúc chú ý trình tự các bước thực hành với bài tập:

THIẾT KẾ NHÀ Ở BẰNG REVIT

Dự Nguyễn Phước gởi lúc : 07/05/2015
Phần 1 - Giới thiệu phần mềm
Phần  2 - Dựng mô hình cơ bản  
Phần  3 - Kỹ thuật view và thiết lập quan trọng
Phần  4 - Triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật


Bắt đầu với việc sử dụng Revit.

Phạm Đào Minh Vương gởi lúc : 08/17/2017
Bắt đầu với việc sử dụng Revit.
- Tạo hệ thống thư mục.
- Thiết lập thông số.
- Khởi tạo dự án từ một dự án mẫu.


THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Loan Nguyễn Bích gởi lúc : 08/22/2017
1. Bài nộp của các bạn sẽ được tập hợp để chấm chứ không chấm riêng lẻ. 
- Các bạn có 01 tháng để nộp bài và Thầy sẽ có 01 tháng để chấm bài. 
- Thời gian nộp bài: từ ngày 01 đến ngày 30 của tháng trước. 
- Thời gian chấm bài: từ ngày 01 đến ngày 30 của tháng sau. 

Vì vậy, các bạn cần nộp bài trước ngày 01 của tháng trước để cô Loan kịp chuyển bài cho Thầy chấm vào tháng sau. 


THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 2/9 (4 ngày)

Loan Nguyễn Bích gởi lúc : 09/01/2017
- Thời gian nghỉ: từ ngày thứ sáu, 1/9 đến ngày thứ hai, 4/9/2017
- Ngày học lại: ngày thứ ba, 05/09/2017 


CÁC CÂU HỎI PHỎNG VẤN THÔNG DỤNG

Dự Nguyễn Phước gởi lúc : 12/08/2013
Chúc mừng bạn! Nhà tuyển dụng đã chú ý đến hồ sơ xin việc thật ấn tượng của bạn. Nhưng, hãy xem nào! Bước kế tiếp sẽ khó khăn hơn bạn nghĩ nhiều đấy. Nhà tuyển dụng sẽ tung ra hàng loạt câu hỏi hóc búa để xác định liệu bạn có phải là ứng viên phù hợp, và sẽ làm việc tốt trong môi trường công ty họ hay không.