THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP TRƯA CHỦ NHẬT (23/7/2017)

Xin thông báo với các bạn học viên lớp Revit  TRƯA CHỦ NHẬT (23/7/2017, giờ học 13g - 17g) không học vì Thầy bận công tác. Các bước trong quá trình học Revit Architecture

Nguyễn Huỳnh Ánh Duyên gởi lúc : 07/02/2017
Các bạn học khóa sơ cấp kiến trúc chú ý trình tự các bước thực hành với bài tập:

THIẾT KẾ NHÀ Ở BẰNG REVIT

Dự Nguyễn Phước gởi lúc : 07/05/2015
Phần 1 - Giới thiệu phần mềm
Phần  2 - Dựng mô hình cơ bản  
Phần  3 - Kỹ thuật view và thiết lập quan trọng
Phần  4 - Triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật


Bắt đầu với việc sử dụng Revit.

Nguyễn Thanh Khoa gởi lúc : 05/13/2017
Bắt đầu với việc sử dụng Revit.
- Tạo hệ thống thư mục.
- Thiết lập thông số.
- Khởi tạo dự án từ một dự án mẫu.


THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Dự Nguyễn Phước gởi lúc : 11/13/2015
Bài nộp của các bạn sẽ được tập hợp để chấm 1 lần/tháng vào ngày 15 hàng tháng. Vì vậy, các bạn cần nộp bài trước ngày 15 để cô Loan kịp chuyển bài cho thầy.

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC 04 NGÀY (21 - 24/06/2017)

Loan Nguyễn Bích gởi lúc : 06/19/2017
Xin thông báo với các bạn học viên lớp Revit ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy (21 - 24/2017) không học vì thầy bận việc. 

Mong các bạn thông cảm! 


THÔNG BÁO NGHỈ HỌC 01 NGÀY (3/7/2017)

Loan Nguyễn Bích gởi lúc : 06/27/2017
Xin thông báo với các bạn học viên lớp Revit (Lớp Trực tiếp và Lớp Online) ngày thứ hai (3/7/2017) không học vì thầy bận việc. 

Mong các bạn thông cảm! 


THÔNG BÁO NGHỈ HỌC 01 NGÀY (9/7/2017)

Loan Nguyễn Bích gởi lúc : 07/07/2017
Xin thông báo với các bạn học viên lớp Revit  trưa chủ nhật (9/7/2017) không học vì thầy bận việc. 

Mong các bạn thông cảm! 


THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP TRƯA THỨ BẢY (15/7/2017)

Loan Nguyễn Bích gởi lúc : 07/13/2017
Xin thông báo với các bạn học viên lớp Revit  trưa thứ bảy (15/7/2017, giờ học 13g - 17g) không học vì Thầy bận công tác. 

Mong các bạn thông cảm! 


THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP TRƯA CHỦ NHẬT (23/7/2017)

Loan Nguyễn Bích gởi lúc : 07/22/2017
Xin thông báo với các bạn học viên lớp Revit  TRƯA CHỦ NHẬT (23/7/2017, giờ học 13g - 17g) không học vì Thầy bận công tác. 

CÁC CÂU HỎI PHỎNG VẤN THÔNG DỤNG

Dự Nguyễn Phước gởi lúc : 12/08/2013
Chúc mừng bạn! Nhà tuyển dụng đã chú ý đến hồ sơ xin việc thật ấn tượng của bạn. Nhưng, hãy xem nào! Bước kế tiếp sẽ khó khăn hơn bạn nghĩ nhiều đấy. Nhà tuyển dụng sẽ tung ra hàng loạt câu hỏi hóc búa để xác định liệu bạn có phải là ứng viên phù hợp, và sẽ làm việc tốt trong môi trường công ty họ hay không.