THÔNG BÁO: CHUYÊN ĐỀ 8 - DỰ TOÁN TRONG REVIT (CN, 30/11/2014)

Sắp tới Trung tâm có tổ chức Buổi bồi dưỡng nghiệp vụ vào ngày 30 tháng 11 năm 2014 (dành riêng cho các bạn học viên). Rất mong được đón tiếp các bạn!Các bước trong quá trình học Revit Architecture

Phạm Hải Tùng gởi lúc : 05/13/2014
Các bạn học khóa sơ cấp kiến trúc chú ý trình tự các bước thực hành với bài tập:

Bắt đầu với việc sử dụng Revit.

Võ Đình Hoàng Chương gởi lúc : 11/15/2014
Bắt đầu với việc sử dụng Revit.
- Tạo hệ thống thư mục.
- Thiết lập thông số.
- Khởi tạo dự án từ một dự án mẫu.


THÔNG BÁO: CHUYÊN ĐỀ 8 - DỰ TOÁN TRONG REVIT (CN, 30/11/2014)

Loan Nguyễn Bích gởi lúc : 11/21/2014
Sắp tới Trung tâm có tổ chức Buổi bồi dưỡng nghiệp vụ vào ngày 30 tháng 11 năm 2014 (dành riêng cho các bạn học viên). Rất mong được đón tiếp các bạn!

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI TƯ VẤN REVIT LẦN 4 (23/8/2014)

Loan Nguyễn Bích gởi lúc : 09/01/2014
Tư vấn cho các cá nhân và doanh nghiệp có quan tâm đến Revit là hoạt động thường xuyên của Trung tâm Revit thực hành NPD. Buổi tư vấn lần này đặc biệt là số lượng người đăng ký gấp nhiều lần so với số khách dự kiến. 

CTY LOOKARCHITECTS TUYỂN KTS VÀ HỌA VIÊN, LƯƠNG CAO

Loan Nguyễn Bích gởi lúc : 09/17/2014
Company information: 
LOOK Architects is an award-winning company based in Singapore. We have just established a branch office in HCMC and have vacancies draft persons/ architects with good technical skills to join us.


Cài đặt Revit

Dự Nguyễn Phước gởi lúc : 09/29/2013
Các tùy chọn khi cài Revit

CÁC CÂU HỎI PHỎNG VẤN THÔNG DỤNG

Dự Nguyễn Phước gởi lúc : 12/08/2013
Chúc mừng bạn! Nhà tuyển dụng đã chú ý đến hồ sơ xin việc thật ấn tượng của bạn. Nhưng, hãy xem nào! Bước kế tiếp sẽ khó khăn hơn bạn nghĩ nhiều đấy. Nhà tuyển dụng sẽ tung ra hàng loạt câu hỏi hóc búa để xác định liệu bạn có phải là ứng viên phù hợp, và sẽ làm việc tốt trong môi trường công ty họ hay không.