Thông tin đăng nhậpNếu không phải học viên của trung tâm, bạn có thể login bằng tài khoản của Google hay FaceBook:
Login = Google Login = FBook


Hướng dẫn


+ Nếu mới đăng ký học chưa có mật khẩu, bạn chờ Cô Loan thông báo đã kích hoạt tài khoản hoặc khi lỡ quên, nhập email (thay cho tên tài khoản) đã đăng ký vào ô phía trên, bấm nút LẤY MẬT KHẨU , một email được gởi về có chứa thông tin tài khoản. Lấy mật khẩu nhập vào ô dưới rồi bấm nút ĐĂNG NHẬP để đăng nhập.