Thông tin đăng nhập
Hướng dẫn


+ Nếu mới đăng ký học chưa có mật khẩu, bạn chờ Cô Loan thông báo đã kích hoạt tài khoản hoặc khi lỡ quên, nhập email (thay cho tên tài khoản) đã đăng ký vào ô phía trên, bấm nút LẤY MẬT KHẨU , một email được gởi về có chứa thông tin tài khoản. Lấy mật khẩu nhập vào ô dưới rồi bấm nút ĐĂNG NHẬP để đăng nhập.