email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Buổi học:
Sáng
Chiều
Tối
Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập

Ngày Thứ Buổi Tham gia Nội dung
Họ tên Tham gia Báo nghỉ

Thông tin học viên

Hiển thị thông tin [số điện thoại, Email] trên trang danh sách học viên tốt nghiệp để nhà tuyển dụng liên hệ, tìm cơ hội việc làm tốt hơn.
Nếu bạn không muốn hiển thị thông tin công khai thì hãy bỏ chọn.
Cập nhật

- Nếu không còn buổi học, vui lòng bấm [add Row] thêm vào để học ngoài lịch chính. add Row