email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0917.911.001
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Theo dõi lịch

Trong quá trình học tập tại trung tâm, học viên luôn được theo dõi và ghi chép thông tin về thành tích, mức độ chăm chỉ.

Các bước thực hành

Qui trinh làm việc thực tế cũng như khi học, chúng ta phải biết rõ qui trình và đích đến trước khi bắt tay vào việc.

Tài liệu

Tài liệu dành cho học viên nghiên cứu dụng trong quá trình học và làm. Tài liệu giúp học viên hiểu rõ mục đích học và làm.


Buổi học đầu

Bắt đầu Revit với các mục bên dưới

Quá trình học

Dữ liệu cần thiết hỗ trợ

Buổi học cuối

Nộp bài kết thúc khóa học