email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Danh sách học viên của trung tâm NPD hoàn thành khóa học
&
được cấp chứng nhận.

(Trên giấy chứng nhận có ghi trang  Revit-Center.com để nhà tuyển dụng tham khảo và tra cứu)

Học viên được cấp giấy chứng nhận chất lượng có sự bảo đảm của trung tâm:

No. Full Name B.Year Phone Email Level & Discipline Finish Day Project Type