- Thư viện Revit Architect, Revit Structure, Revit MEP dành cho học viên học Revit. Các lớp học Revit của trung tâm Revit NPD đều khuyến khích học viên tự tìm kiếm thư viện Family từ nhiều nguồn khác nhau.
- Tất cả các khóa học Revit học viên nên cài đặt đủ phần mềm hỗ trợ : Addins-NPD theo đúng phiên bản, phần mềm xuất PDF phù hợp.
    Link File Name Size