***Qui ước của trung tâm (Học viên cần đọc kỹ)

Lớp học        
        Sáng
        Chiều
        TốiThêm buổi Thêm vào để học Revit ngoài lịch chính.
Ngày Thứ Buổi Tham gia Báo nghỉ Nội dung Thông tin khác
Ứng dụng ID Meeting
Họ tên Giờ DD Tham gia Báo nghỉ

Thông tin học viên

Hiển thị thông tin [số điện thoại, Email] trên trang danh sách học viên tốt nghiệp để nhà tuyển dụng liên hệ, tìm cơ hội việc làm tốt hơn.
Nếu bạn không muốn hiển thị thông tin công khai thì hãy bỏ chọn.


Cập nhật
Chọn khóa học
Nội dung Đạt

Nhận xét