Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 1.1:Các Bước Thực hiện 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

 

Các bước thực hiện xuất khối lượng:

 

-Tạo một tài khoản trên phần mềm DuToanOnline.
-Tạo một công trình dự toán. Tạo danh mục công việc trong dự toán
-Dựng mô hình chính xác, đúng cấu tạo, đúng giải pháp.
-Thiết lập đường dẫn file chứa tham số Share
-Chạy lệnh tiên lượng
-Login vào tài khoản trên DuToanOnline.com đã đăng ký
-Chọn công trình dự toán muốn nhận khối lượng từ Revit
-Tạo mã file- FileCode và chọn một mã rồi bấm Update To Projest Infomation
-Bắt đầu các tác vụ xuất khối lượng

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập