Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Danh mục giáo trình Revit kiến trúc 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
 
Giáo trình học Reivt kiến trúcCuốn sách giáo trình học Revit kiến trúc- Revit Architecture là Giáo trình dành cho các bạn học Revit Architecture để triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật chuyên ngành kiến trúc như kiến trúc sư, họa viên kiến trúc, kỹ sư triển khai kiến trúc, sinh viên khoa kiến trúc các trường đại học cao đẳng...

Giáo trình này cung cấp kiến thức cho người học Revit Architecture đủ để đi làm sau khi học. Đây là chương trình học Revit Architecture thực hành, quá trình tham khảo tài liệu phải kết hợp với thực hành một dự án cụ thể, thực hành cho đến khi ra được bản vẽ hoàn chỉnh trước khi qua các mục tiếp theo.

Chúc các bạn thành công!


PHẦN I- CHUẨN BỊ VÀ KHỞI TẠO DỰ ÁN (2h)
Mục 1 - Bắt đầu với việc Revit Architecture
Mục 2 - Khởi tạo dự án
PHẦN II- THỂ HIỆN MẶT BẰNG, TỔ CHỨC WORKSET (8h)
Mục 1 - Thể hiện lưới trục, lưới cao độ
Mục 2 - Thể hiện cấu kiện kiến trúc trên mặt bằng
Mục 3 - Thể hiện thông tin trên mặt bằng
Mục 4 - Tổ chức WorkSet để làm việc nhóm
PHẦN III- BỐ CỤC BẢN VẼ VÀ XUẤT TRANG IN (1h)
Mục.1- Bố cục bản vẽ trong Revit
Mục 2 - Thiết lập đường nét
Mục 3 - Xuất trang in, dữ liệu
PHẦN IV- THIẾT KẾ FAMILY (4h)
Mục 1 - Thiết kế Family 3D
Mục 2 - Thiết kế Family 2D
PHẦN V- KỸ THUẬT VIEW (5h) PHẦN VI- THỂ HIỆN MẶT CẮT VÀ MẶT ĐỨNG (5h)
Mục 1 - Dựng mô hình kết cấu bê tông Mục 2 - Thể hiện mặt cắt, mặt đứng Mục 3 - Thể hiện đối tượng 2D
PHẦN VII- THỂ HIỆN CHI TIẾT (10h)
Mục 1 - Thể hiện chi tiết WC
Mục 2 - Thể hiện cầu thang
Mục 3 - Thể hiện chi tiết cửa
Mục 4 - Thể hiện chi tiết khác
PHẦN VIII- THỐNG KÊ, KẾT XUẤT ẢNH (5h)
Mục 1 - Thống kê
Mục 2 - Kết xuất ảnh (Render)

PHẦN IX-DỰNG HÌNH VỚI MASSING (5h)

Mục 1 - Thiết kế khối cơ bản, khung vỏ công trình
Mục 2 - Thiết kế nút kèo


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập