Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.2) Ký hiệu 2D (Tag Family) 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Ký hiệu hay nhãn là những đối tượng 2D diễn đạt thông tin của cấu kiện đồ họa như tên, số hiệu cấu kiện; vật liệu, key note…

Mỗi loại ký hiệu đọc một thông tin của mỗi cấu kiện tương ứng. Ví dụ, số hiệu cửa đi đọc thông tin cấu kiện cửa đi (Door), số hiệu cửa sổ đọc thông tin cấu kiện cửa sổ (Window), số hiệu thép đọc thông tin của thép (Steel Bar)… Vì vậy mỗi ký hiệu có một file mẫu riêng để thiết kế. Giống như mỗi thiết bị thì phải có một xưởng riêng để chế tạo thì mới có đúng công cụ cần thiết cho công việc.

C C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\Family Templates\English\Annotations

Thư mục: Annotations

Metric Callout Head.rft

Ký hiệu trích đoạn

Metric Data Device Tag.rft

Ký hiệu thiết bị truyền dữ liệu

Metric Door Tag.rft

Ký hiệu cửa

Metric Electrical Device Tag.rft

Ký hiệu thiết bị điện

Metric Electrical Equipment Tag.rft

Ký hiệu thiết bị điện (máy móc, động cơ…)

Metric Elevation Mark Body.rft

Ký hiệu cao độ

Metric Elevation Mark Pointer.rft

Ký hiệu cao độ

Metric Fire Alarm Device Tag.rft

Ký hiệu thiết bị báo cháy

Metric Generic Annotation.rft

Ký hiệu 2D chung

Metric Generic Tag.rft

Ký hiệu chung

Metric Grid Head.rft

Ký hiệu lưới trục

Metric Level Head.rft

Ký hiệu lưới cao độ

Metric Multi-Category Tag.rft

Ký hiệu chung

Metric Room Tag.rft

Ký hiệu phòng

Metric Section Head.rft

Ký hiệu mặt cắt

Metric Spot Elevation Symbol.rft

Ký hiệu cao độ

Metric Telephone Device Tag.rft

Ký hiệu thiết bị điện thoại

Metric View Title.rft

Tiêu đề hình chiếu trên bản vẽ

Metric Window Tag.rft

Ký hiệu cửa sổ

 

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập