Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Cách nộp bài tập cuối khóa 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Vào trang: https://hocrevit.vn/vn/Nop-Bai-Tap-cuoi-Khoa.html để gởi file.

 


Sau khi hoàn thành khóa học, học viên nộp bài tập cho thầy chấm bài, cho nhận xét để hoàn thiện bổ sung những nội dung chưa đạt.

Cách nộp bài:

File cần nộp:

Gồm 2 file *.PDF,*.RVT Nén lại thành một file *.RAR hay *.ZIP.

Cách đặt tên:

 • KhoaHoc_TenHocVien_PhienBanRevit_LanNopBai.PDF
 • KhoaHoc_TenHocVien_PhienBanRevit_LanNopBai.RVT

Nén lại thành:

 • KhoaHoc_TenHocVien_PhienBanRevit_LanNopBai.RAR

Ví dụ:

 • KienTruc_NguyenNamHung_2017_Lan1.PDF
 • KienTruc_NguyenNamHung_2017_Lan1.RVT

Nén lại thành:

 • KienTruc_NguyenNamHung_2017_Lan1.RAR

Vào trang: https://hocrevit.vn/vn/Nop-Bai-Tap-cuoi-Khoa.html để gởi file.

Sau khi nộp bài, thông báo cho cô Loan bằng Email hay tin nhắn FaceBook để được kiểm tra xác nhận, tránh bị thất lạc.

Qui trình chấm bài:

Thời gian:

 • Từ 15 đến 25 hằng tháng là chấm bài
 • Từ 25 đến 30 hằng tháng là thông báo kết quả
 • Chủ nhật đầu tiên hằng tháng là phát giấy chứng nhận

Kết quả thông báo:

 • Nếu bài đạt yêu cầu sẽ được thông báo và gởi bảng nhận xét kèm theo kết lời mời đến nhận giấy chứng nhận.
 • Nếu bài không đạt yêu cầu sẽ được yêu cầu làm lại bài tập và nộp lại để chấm vào đợt tiếp theo. Trong trường hợp không thể tự hoàn thiện bài tập thì hãy liên hệ cô Loan Để đến lớp học bổ sung.

*** Vì quyền lợi của học viên, trung tâm tuyệt đối không cấp giấy chứng nhận khi bài chưa đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, những học viên đã có giấy chứng nhận nhưng chưa có điều kiện làm việc với Revit trong thời gian dài, vui lòng liên hệ với Trung tâm để được học lại, bổ sung kiến thức đầy đủ trước khi xin việc làm với Revit. Điều này Trung tâm rất sẵn lòng hỗ trợ, các bạn đừng ngại vì nếu các bạn có giấy chứng nhận nhưng bị mất kiến thức sẽ ảnh hưởng đến nhiều bạn khác trong danh sách có giấy chứng nhận chất lượng của Trung tâm.
 

 

 

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập