Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Bắt đầu với việc học Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Bắt đầu với việc học Revit

4 bước khi bắt đầu buổi học Revit đầu tiên:

❶- Lấy User / Pass trong trang Học viên. Vào trang điểm danh để điểm danh.

❷- Tạo hệ thống thư mục

❸- Tải file Template

❹- Đọc các bước thực hành, cài Addin-NPD, tham khảo giao diện.


- Tạo hệ thống thư mục:

Các khóa học Revit của trung tâm Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP đều bắt đầu với bài tập quản lý đơn giản. Riêng lớp BIM Manager cần chuyên sâu về quản lý. Cần biết Revit ưu việt hơn CAD ở khả năng đặc biệt đó là "Quản lý". Nhưng muốn quản lý tốt thì dữ liệu đầu vào phải sắp xếp trật tự theo một qui ước tiêu chuẩn.

Những người làm công tác kỹ thuật thường chú tâm vào việc chính là các thông số kỹ thuật mà hay bỏ quên yếu tố quan trọng là sắp xếp và lưu trữ dữ liệu.

Cần phải hướng sự quan tâm vào việc sắp xếp, đặt tên, lưu trữ file dữ liệu để khai thác Revit hiệu quả.

Các bạn bắt đầu học Revit bằng việc tạo hai thư mục chính trên ổ D:\ 

D:\: ThuVien_Revit và CongTrinh_Local

 

FolderMau.jpg

 

 

üCách đặt tên:

File, Family, View.

①- Không  dấu Tiếng Việt.

②- Không  dấu trắng.

③- Tách nhóm chữ dài bằng dấu gạch giữa.

④- Tách các thành phần khác nghĩa bằng dấu gạch dưới.

⑤- Viết in hoa chữ cái đầu chữ

 dụ:

NPD_CuaDi_SatKinh-SonTinhDien.rfa

2013_A_CaoOc-HaSon_3_PhanDe.rvt

Riêng với khóa học BIM Manager, việc thực hành các bài tập quản lý là bắt buộc.

- Tải file Template: 

Vào Menu Thư Viện trong Tiện ích\Thư viện\ Thư viện Template
Tải  file NPD_Template201x về lưu vào thư mục 5-Project Template vừa tạo
*** Các khóa học Revit của trung tâm đều dùng chung một file Template tổng hợp cho cả ba bộ môn Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP.

- Đọc các bước thực hành, cài Addin-NPD, tham khảo giao diện: 

Vào Menu Hoc viên\Các bước thực hành, chọn bộ môn mình đăng ký học để xem kỹ các bước thực hành trong quá trình học.
- Tải và Cài đặt Addin-NPD: Tại đây
-Tham khảo giao diện Revit: Xem 

Chú ý: Các bạn cần đọc kỹ qui ước của trung tâm để quá trình học thuận lợi và đạt kết quả tốt nhất, xem tại đây.

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập