Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.1.1a- Phân vùng chức năng Menu trên giao diện 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

2.1.1- Phân vùng chức năng Menu trên giao diện

Phân vùng chức năng Menu trên giao diện là cách nhận diện đơn giản và nhanh chóng các vùng lệnh. Các Bạn mới bắt đầu học Revit cơ bản cần có thể tham khảo.

Diễn giải

Vùng chức năng

Tên

Ghi chú

Vùng Menu tạo đối tượng 3D

Architecture;

Structure;

Systems

Các nút lệnh dùng dựng hình 3D

Menu chèn đối tượng ngoài vào dự án

Insert

Các nút lệnh dùng chèn và quản lý file ngoài.

Menu tạo đối tượng 2D

Annotate

Các nút lệnh dùng vẽ đối tượng 2D

Menu chứa lệnh tính toán, phân tích

Analyze

Các nút lệnh tính toán các thông số về kiến trúc, kết cấu, MEP…

Menu tạo đối tượng 3D vô tính

Massing & Site

Các nút lệnh vẽ các đối tượng ngoài công trình và vẽ những đối tượng 3D phi hình học

Menu phối hợp nhóm

Collaborate

Các nút lệnh dùng phối hợp làm việc nhóm

Menu tạo hình chiếu

View

Các nút lệnh tạo hình chiếu, điều khiển sự hiển thị.

Menu quản lý file dự án

Manage

Các nút lệnh dùng quản lý thông tin dự án.

Menu chứa các lệnh ngoài

Add-ins

Các nút lệnh do người dùng viết thêm.

Menu chứa các lệnh ngoài

Extensions

Các nút lệnh ngoài do Autodesk cung cấp thêm.

Menu chỉnh sửa

Modify

Các nút lệnh dùng chỉnh sửa đối tượng.

Vùng chứa nút lệnh

Ribbon

Vùng nút lệnh chi tiết của từng Menu.

Thanh tùy chọn

Option Bar

Tùy theo ngữ cảnh, các tham số tùy chọn hiển thị hỗ trợ lệnh đang tiến hành.

Quản lý thông tin dự án

Project Browser

Chứa tất cả dữ liệu của dự án, bao gồm cả thư viện Family bên ngoài đã được load vào.

Hộp thoại chứa tham số

Properties

Danh sách tham số của đối tượng. Nếu không có đối tượng nào được chọn thì tham số trong danh sách là của View hiện hành.

Vùng vẽ, View, Hình chiếu

Drawing Area-View

Có nhiều cách gọi nhưng nên hiểu đơn giản đây là một hình chiếu và gọi ngắn gọn là View.

Thanh điều khiển View

View Control

Chứa các nút lệnh để điều khiển sự hiển thị của đối tượng trên View.

Thanh trạng thái

Status Bar

Hiển thị trạng thái của chương trình và chỉ dẫn khi thực hiện lệnh.

Quản lý nhóm

Work Group

Quản lý đối tượng khi làm việc theo nhóm.

Quản lý phương án

Design Option

Quản lý đối tượng theo phương án thiết kế

 

 

Các vùng Menu quan trọng thường dùng là ; ; ; ; ;

 

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập