Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.1.1c- Thanh điều khiển sự hiển thị trên hình chiếu 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

 Thanh điều khiển sự hiển thị trên hình chiếu - View control bar

http://files.wikihelp.autodesk.com/RVT/2013/ENU/GUID-4011645C-84BC-4276-86A3-23B3CCFE67F2-low.png

1

Ngoài danh sách tỷ lệ có sẵn, có thể chọn tỷ lệ bất kỳ bằng cách chọnCustom
Chọn tỷ lệ cho View

2

Coarse: Chế độ phác thảo.

Medium: Chế độ trung bình.

Fine: Chế độ chi tiết.

*** Các mức chế độ hiển thị này được qui định trong Family.

Chọn mức độ hiển thị chi tiết cấu kiện

3

Mô tả bề mặt của mô hình 3D.

Wireframe: là chế độ khung dây.

Hidden Line: Chế độ hiển thị khối dưới dạng đường biên và che khuất nét sau bề mặt.

Shaded: chế độ hiển thị khối dưới dạng màu đơn sắc.

Consistent ColorsRealistic, Ray Trace: là các chế độ hiển thị màu, vật liệu, ánh sáng…tùy theo năng lực của cấu hình mái.

Chế độ hiển thị mô hình

4

Hiển thị trực quan thông số hướng mặt trời.

Sun Setting là thiết lập và quản lý hướng mặt trời.

Thiết lập hướng mặt trời.

5

 

Dùng trong trường hợp cần thấy bóng đổ để hiển thị rõ khối: mặt bằng, mặt đứng…
Tắt/ mở chế độ đổ bóng.

6

 

Dùng thiết lập các biến Render. Các tùy chọn dùng cho việc kết xuất ảnh
Mở hộp thoạiRender

7

Giới hạn hình chiếu theo phương vuông góc với màn hình.
Kích hoạt chế độ giới hạn hình chiếu (Crop View)

8

Chỉ dùng tắt/mở đường giới hạn cho đỡ rối trong View, tương tự tam số Crop Region Visibility. Đường giới hạn này có thể tắt trong hộp thoại in.
Hiển thị khung giới hạn hình chiếu (Hide Crop Region)

9

 

Nếu góc nhìn đã được sắp vào bản vẽ thì cần khóa lại để không bị vô tình làm thay đổi.
Khóa góc nhìn trong hình chiếu 3D

10

Các phương thức hỗ trợ View. Hiển thị hay ẩn theo từng đối tượng - Element hay từng tập đối tượng -Category.

 

Các phương thức hiển thị nhanh đối tượng

11

Dùng để tắt mở các đối tượng bị tác động bởi lệnh ẩn đối tượng (EH-Hide Element) hay ẩn tập đối tượng (VH-Hide Category).
Hiển thị các đối tượng bị ẩn

12

Hiển thị các đối tượng theo màu chỉ định của từng nhóm làm việc.
Chế độ hiển thị phân biệt đối tượng theoWorksets

13

Trường hợp này chỉ dùng khi sử dụng chức năng tính toán của Revit.
Hiển thị các đối tượng dùng tính toán trong mô hình

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập