Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Danh mục Sử dụng Addins-NPD 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
I-Giới thiệu và cài đặt II-Bộ môn kiến trúc III-Bộ môn kết cấu
IV-Bộ môn MEP
 
V-Tiện ích khác VI-Ứng dụng khác
Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập