Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.3- Boundary Callout 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Boundary Callout

Lệnh tạo ghi chú, khích thước, ...Tự động cho các view kiến trúc.
Để sử dụng lệnh, trước tiên cần phải giới hạn view, tức là Crop View được chọn:

Chạy lệnh Boundary Callout trong Menu, hiển thị hộp thoại:


-Boundary View: Vẽ đường  bao các Vew chi tiết theo cách thể hiện của bộ môn kiến trúc.
-Ghi kích thước trong vùng giới hạn của View.
-Ghi chú câu kiện trong vùng giớ hạn View.
-Check tất cả các tùy chọn: các này phải cân nhắc và chỉ thực hiện khi thể hiện các chi tiết.
-Bỏ Ckeck tất cả để chọn nhanh vài tùy chọn theo yêu cầu.
-Bắt đầu chạy lệnh và chờ vài phút.
Video:


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập