Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Danh mục "Giáo trình kết cấu bê tông" 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
 

Giáo trình học Reivt kiến trúcGiáo trình học Revit kết cấu bê tông - Revit Structure, là tài liệu phục vụ giảng dạy cho học viên học Reivt của trung tâm Revit NPD và cho môn tin học chuyên ngành 2 của sinh viên khoa xây dụng các trường Cao Đẳng và Đại học...

Đối với bộ môn kết cấu, Revit còn nhiều hạn chế trong việc thể hiện bản vẽ kỹ thuật. Giáo trình này hướng dẫn kết hợp với việc sử dụng Addins-NPD được cài thêm vào hỗ trợ cho Revit. Người học Revit cần cài đặt Addin trước khi học. Đây là gió trình hướng dẫn học theo phương pahsp thực hành, người học Revit cần thực hành đầy đủ từng bước, làm xong mỗi bước cho ra sản phẩm là bản vẽ hoàn chỉnh rồi mới  làm bước tiếp theo.

Chúc các bạn thành công!PHẦN I- CHUẨN BỊ VÀ KHỞI TẠO DỰ ÁN (2h)
Mục 1 - Bắt đầu với việc Revit Architecture
Mục 2 - Khởi tạo dự án
PHẦN II- THỂ HIỆN MẶT BẰNG, TỔ CHỨC WORKSET (4h)
Mục 1 - Thể hiện lưới trục, lưới cao độ
Mục 2 - Thể hiện cấu kiện kết cấu bê tông
Mục 3 - Thể hiện thông tin trên mặt bằng Dầm Sàn
Mục 4 - Tổ chức WorkSet để làm việc nhóm
PHẦN III- BỐ CỤC BẢN VẼ VÀ XUẤT TRANG IN (1h)
Mục.1- Bố cục bản vẽ trong Revit
Mục 2 - Thiết lập đường nét
Mục 3 - Xuất trang in, dữ liệu
PHẦN IV- THIẾT KẾ FAMILY (3h)
Mục 1 - Thiết kế Family 3D
Mục 2 - Thiết kế Family 2D
PHẦN V- KỸ THUẬT VIEW (2h) PHẦN VI- THỂ HIỆN CHI TIẾT THÉP MÓNG, DẦM, CỘT (4h)
Mục 1 - Thể hiện chi tiết thép móng
Mục 2 - Thể hiện chi tiết thép dầm, cột
PHẦN VII- THỂ HIỆN CHI TIẾT THÉP SÀN, THANG (6h) PHẦN VIII- THỐNG KÊ (2h)
Mục 1 - Thống kê thép tổng dự án trong Revit
Mục 2 - Thống kê thép theo cấu kiện trong Revit
Mục 3 - Thống kê danh mục, cấu kiện

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập