Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 6.1.2) Vẽ thép móng 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

 

Với người bắt đầu học Revit kết cấu, vẽ thép móng có thể là cấu kiện dễ vẽ nhất. Trước khi vẽ thép cần phải chuẩn bị tốt các view trích đoạn.
Sau khi tạo các View mặt bằng, mặt cắt móng hoàn chỉnh, vào mặt cắt để vẽ thép.

C Lưu ý: Thép móng, dầm, cột chỉ có thể vẽ trong mặt cắt.

-      Rebar: Vẽ thép Rebar
-      Area: Vẽ thép sàn
-      Path: Vẽ thép trên của sàn
-      Fabric Area: Vẽ thép lưới hàn
C Đối với thép móng dùng thép Rebar.

Bấm lệnh Rebar, chọn hình dạng thép.

Bấm vào nút […] để mở hộp thoại hình dạng trực quan.


Tiếp theo chọn hướng thép trong mặt cắt:

 Hướng song song mặt phẳn làm việc (màn hình)

 Hướng song song với bề mặt cấu kiện

③ Hướng vuông góc mới bề mặt cấu kiện

  Vẽ tự do trong mặt phẳng làm việc.

Vẽ thép Rebar vào chọn cẩn thận các tham số sau:

Hình dạng thép, đường kính, số lượng, khoảng cách.

Chú ý tham số Layout Rule:

Tùy theo giá trị được chọn mà các tham số bên dưới sẽ mở để nhập phù hợp.

Tuần tự vẽ thép cho móng dựa trên đường ranh của lớp bảo vệ.

Lớp bảo vệ có thể chọn tại Properties của cấu kiện móng

· Ghi chú 2D

Có 2 cách ghi nhãn. Ghi với leader đơn hay chỉ tất cả các cây thép. Mặc dù vậy vẫn chưa thỏa mãn được yêu cầu thể hiện khi bạn muốn một nhãn có nhiều Leader chỉ đến 2 hay 3 cây thép điển hình. Trong trường hợp này bạn phải dùng nhãn đơn rồi vẽ thêm các đường Detail Line.

Vào menu Annotate\Tag By Category  (Lệnh tắt TG).

 

Chọn Free End, rê chuột trái vào cây thép muốn ghi chú.

 


Chạy lệnh thống kê thép để số hiệu được tính toán gán tự động.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập