Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 6.1.1) Tạo View trích đoạn chi tiết móng 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

 

 

Tạo View trích đoạn chi tiết móng

Tạo các View mặt bằng và mặt cắt móng gọi là trích đoạn chi tiết móng. Sau đó sắp vào trang in để lựa chọn phù hợp trước khi vẽ thép, đây là giai đoạn 2 của phần học Revit kết cấu bê tông.

-      Vào View\Callout, tạo View trích đoạn cho một móng từ mặt bằng móng.

-      Chọn Edit Type trong Properties để mở hộp thoại Type Properties

-      Bấm Duplicate để tạo một nhóm mới trong Structure Plan, đặt tên móng.

 

Thoát ra khỏi hộp thoại và vẽ Callout để gọi một móng để làm chi tiết.

Sau khi gọi nhớ đặt tên View bằng ký hiệu móng.Chú ý cách đặt tên View cho mặt bằng móng thật đơn giản đủ nội dung.

 

Vào View vừa gọi, chỉnh sửa và ghi kích thước hoàn chỉnh cho mặt bằng móng.

Mang View Mặt bằng móng sắp ra trang in, lựa chọn tỷ lệ phù hợp.

Đến giai đoạn này, cần phải làm View nào hoàn thiện View đó, đặt tên đầy đủ, đúng qui ước

Tiếp theo vẽ mặt cắt móng

Vào Menu View\ Section , tiếp theo chọn loại Detail, để cắt dọc qua móng. Cần cắt qua cột.
Chú ý cách đặt tên View cho mặt cắt.

Trong View mặt cắt móng, dùng View Template NPD_CT_Mong để tắt tất cả các đối tượng không cần hiển thị.

-      Sắp mặt cắt móng vào trang in rồi bắt đầu vẽ thép.

 

 

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập