Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Danh mục sách "Revit thực hành-Architecture" 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
Danh mục cuốn sách Revit thực hành-Revit Architecture, cuốn sách Revit Architecture này dành cho các bạn học Revit Architecture, nghiên cứu sâu về Revit Architecture trong bộ môn kiến trúc.

Được biên soạn theo trải nghiệm thực tế, cùng với cuốn “Bí quyết làm chủ Revit 2013”, chúng tôi hy vọng cuốn sách Revit Architecture này sẽ cung cấp cho bạn học Revit Architecture những kiến thức nền tảng cùng với các giải pháp hữu ích đã được thực nghiệm của Revit Architecture

Chúc các bạn thành công!

Lời nói đầu
THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT QUI ƯỚC
I- CHƯƠNG 1 - GiỚI THIỆU REVIT ARCHITECTURE
1.1 - Giới thiệu tổng quan phần mềm Revit Architeture
1.2 - Một số qui ước trong thể hiện bản vẽ kiến trúc
1.2.1 - Một số qui ước và tiêu chuẩn thể hiện
1.2.2- Thành phần thể hiện trong bản vẽ
1.3 - Mô tả bài tập
II- CHƯƠNG 2 - BẮT ĐẦU VỚI BẢN VẼ KIẾN TRÚC
2.1 - Chuẩn bị thư viện
2.2 - Vẽ ranh đất, lưới trục
2.2.2- Vẽ lưới trục
2.2.3- Mặt phẳng cao độ
2.3 - Vẽ địa hình, công trường
III- CHƯƠNG 3 - DỰNG MÔ HÌNH CẤU KIỆN KIẾN TRÚC CƠ BẢN
3.1 - Dựng mô hình cột
3.2- Dựng mô hình tường
3.3 - Dựng mô hình cửa
3.3.1- Vẽ cửa đi
3.4 - Dựng mô hình sàn kiến trúc, trần
3.5 - Dựng mô hình mái
3.5.1- Vẽ mái
3.5.2- Thiết kế kiểu mái
3.5.3- Vẽ phụ kiện mái
3.6 - Dựng mô hình dầm, sàn kết cấu
3.6.1- Vẽ dầm kết cấu
3.6.2- Vẽ sàn kết cấu
3.7 - Dựng mô hình cầu thang, lan can
3.7.1- Vẽ cầu thang
3.7.2- Thiết kế loại cầu thang
3.8 - Dựng mô hình đặc biệt khác
IV- CHƯƠNG 4 - TRIỂN KHAI MẶT BẰNG
4.1 - Triển khai mặt bằng kiến trúc
4.1.1- Mô hình diễn họa kiến trúc
4.1.2- Thể hiện các đối tượng 2D
4.3 - Triển khai mặt bằng trần
V- CHƯƠNG 5 - TRIỂN KHAI MẶT CẮT, MẶT ĐỨNG
5.1 - Triển khai mặt cắt
5.2 - Triển khai mặt đứng
5.2.2- Gán thông tin, chú thích
VI- CHƯƠNG 6 - TRIỂN KHAI CHI TIẾT TRÍCH ĐOẠN
6.1 - Triển khai chi tiết khu vực bếp, nhà vệ sinh
6.4 - Triển khai chi tiết cầu thang
VII- CHƯƠNG 7 - THIẾT KẾ BẢNG THỐNG KÊ
7.1- Thiết kế bảng thống kê
7.2 - Vẽ phối cảnh

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập