Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.2.2- Vẽ tường tổ hợp - Stacked Wall 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.2.2-  Vẽ tường tổ hợp - Stacked Wall

Tường Stacked là loại tường thay đổi cấu trúc theo phương đứng. Ví dụ tường rào có phần chân tường xây đá dày 300, phần thân xây gạch; hay tường WC có phần dưới ốp gạch Granite, phần trên sơn nước;… Kiểu tường này mới nhìn tưởng rằng sẽ sử dụng nhiều nhưng thực ra không dễ và có rất ít tình huống phù hợp vì các góc giao khó điều khiển theo yêu cầu.

Loại thường dùng nhất đó là tường ốp gạch WC. Trong phần này sẽ trình bày cách vẽ nhưng bạn nên thực hành khi làm chi tiết nhà vệ sinh hay bếp.

Cấu trúc tường tổ hợp (Stacked Wall) là chồng nhiều loại tường Basic Wall lên nhau.

Trước khi thực hiện công việc này, chuẩn bị các tường đơn (Basic Wall) để dùng trong cấu trúc Stacked Wall.

ü  Vào Family Browser vào mục Wall\Stacked Wall 

ü  Nhấn phím phải Chọn Type Properties, Chọn Edit:

 

để tạo một kiểu tường mới hãy chọn Duplicate, tiếp theo đặt tên rồi thực hiện chỉnh sửa cấu trúc.

Thiết kế  các tường chồng lên nhau:

 Tường Basic Wall – Tường-10 WC2 : được định nghĩa với vật liệu . Kích thước chiều cao cố định (100).

  Tường Basic Wall – Tường-10 WC : được định nghĩa với vật liệu . Kích thước chiều cao thay đổi (Variable) theo chiều cao của từng đối tượng khi vẽ.

    Có thể thiết kế nhiều lớp tường chồng lên nhau với số lượng vô hạn.

Cách vẽ tường Stacked Wall cũng giống như vẽ tường Basic Wall.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập