Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.2.1b- Cấu trúc tường Basic Wall(2) 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

 

Cấu trúc mặt cắt ngang tường với 3 nhóm lớp cơ bản.

 Core: Nhóm Lớp lõi xây, đúc, khung sườn, chịu lực.

 Finish Exterior: nhóm lớp hoàn thiện bên ngoài.

 Finish Interior: nhóm lớp hoàn thiện bên trong.

Trong mỗi nhóm có thể thiết kế nhiều lớp.

     Hàng Core Boundar là giới hạn của các nhóm lớp

 Chọn chức năng của lớp và thứ tự ưu tiên.

-   Structure[1]: Lớp có khả năng chịu lực. Ưu tiên 1

-   SubStratte[2]: Lớp liên kết, làm khung. Ưu tiên 2

- Themral/Air Layer [3]: Lớp vật liệu cách âm, cách nhiệt. Ưu tiên 3.

-  Finish[4]: Lớp vật liệu hoàn thiện. Ưu tiên 4

-  Finish[5]: Lớp vật liệu hoàn thiện. Ưu tiên 5

-  Membrane Layer: màng mỏng (chống thấm, liên kết…) không có độ dày (thickness=0)

Mức độ ưu tiên từ 1 đến 5 xác định cách thể hiện tại điểm giao nhau giữa 2 tường. Lớp nào có độ ưu tiên thấp (số lớn) sẽ tách ra phải nhường chỗ cho lớp có độ ưu tiên cao hơn (số nhỏ).

Rất nhiều trường hợp tại giao điểm 2 tường có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Cách định nghĩa ưu tiên cũng mới chỉ giải quyết sơ bộ tổng thể. Khi làm hồ sơ chi tiết phải giải guyết từng vấn đề trong từng trường hợp cụ thể.

 Chọn vật liệu cho lớp thiết kế. Vật liệu được định nghĩa trong hộp thoại quản lý vât liệu Material Browser. Bấm vào nút nhỏ bên phải 

 Xác định độ dày của từng lớp. Trừ lớp Membrane Layer có độ dày bằng 0.

 Chỉ định lớp trong nhóm hoàn thiện (Finish) được phép dùng để phủ hai đầu tường khi được yêu cầu bởi tham số : Wrapping at Ends hay Wrapping at inserts.

Trong thực tế, một bức tường nếu có đầu (không phải đỉnh) tường tự do thì phải có lớp hoàn thiện phủ qua. Khi đó không nhất thiết tất cả các lớp hoàn thiện đều phải phủ qua mà có thể chỉ định một lớp nào đó. Ví dụ:

  Wrapping at Ends và Wrapping at Inserts không hoạt động (Do not Wrap hay Non).
 Wrapping at Ends = both (); Wrapping at Inserts = Exterior. (Lấy lớp Finish bên ngoài phủ vào)

Thuộc tính Wrap chỉ có tác dụng đối với lớp thuộc nhóm Finish.

 Structural Material chỉ định lớp vật liệu chịu lực trong nhóm Structure.

 Lệnh thêm hay xóa lớp.

 Lệnh di chuyển sắp xếp trật tự các lớp trong cấu trúc.

 

Nếu cấu trúc tường được định nghĩa càng đúng với thực tế bao nhiêu thì sẽ làm cho máy chạy càng “nặng” bấy nhiêu. Vì thế phải cân nhắc kỹ, theo kinh nghiệm thì tường chỉ nên tạo các nhóm lớp cơ bản, không nên tạo các lớp vật liệu có độ dày quá nhỏ như sơn nước, chống thấm,… nếu không có nhu cầu thống kê hoặc có thể thống kê gián tiếp bằng cách khác.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập