Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 7.2.1- Tạo View phối cảnh 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Mở View mặt bằng tổng thể hay mặt bằng công trường, loại mặt bằng không bị giới hạn bởi Crop View và View Range.

Phải tạo Riêng một View mặt bằng nhìn thấy toàn bộ công trình để xử lý các công việc mang tính tổng thể như đặt Camera, thiết kế ngoại cảnh,…

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong7_files/image043.jpg- Vào menu View\3D view\ chọn Camera.

-  Rê chuộc trái vào View chọn:

§  Điểm thứ nhất:

đặt Camera (Eye) .

§  Điểm thứ Hai:     

điểm nhìn (Target).

-   Góc nhìn trên mặt bằng cần xác định một cách tương đối.

-  Góc cao của Camera xác định bằng tham số Elevation của hai điểm Eye và Target

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong7_files/image051.jpg-   Lưu ý khi chỉnh CropView nên chỉnh đều hai bên hoặc trên dưới, không nên kéo lệch một hướng hình sẽ biến dạng.

-   Nếu điểm nhìn bị lệch qua một bên, quay trở về mặt bằng tổng thể, chọn một trong hai điểm vừa vẽ để chỉnh hướng nhìn.

-   Khi mở lại mặt bằng tổng thể, Camera không xuất hiện, vào Project Browser, mục 3D chọn tên Camera vừa tạo nhấn phím phải mở menu tắt và chọn lệnhDescription: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong7_files/image047.jpg.

-  Sau khi chỉnh Camera cân đối theo yêu cầu, xem thanh Control View dưới màn hình Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong7_files/image049.jpg chọn Save Orientation and Lock View để khóa góc nhìn không cho thay đổi tùy tiện.

Như vậy là đã tạo xong một View phối cảnh chuẩn bị cho các bước tiếp theo: bổ sung, chỉnh sửa đối tượng diễn họa ngoại cảnh; gán vật liệu; kiểm tra; Render thử; chỉnh sửa vật liệu và kết xuất ảnh.

Bổ sung đối tượng diễn họa

- Trên các mặt bằng tương ứng, dùng lệnh [Massing& Site\Site Component] để thêm các đối tượng diễn họa (cây, xe, người..) vào khung cảnh.

-  Có thể Import các đối tượng diễn họa từ thư viện ngoài hay tải từ mạng internet..

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập