Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.2.4- Thiết kế chỉ tường 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.2.4-  Thiết kế chỉ tường

à     Gờ chỉ tường có 2 loại : Sweeps và Reveals.

Trong mục trên đã có giới thiệu việc thiết kế Sweeps (Gờ nổi) và Reveals (Gờ âm) bên trong cấu trúc tường để tạo ra từng mẫu tường riêng biệt. Phương pháp đó thực tế chỉ sử dụng trong vài tình huống đơn giản như tường rào, chân tường công trình. Để sử dụng linh hoạt phải dùng Sweeps và Reveals gắn riêng sẽ dễ chỉnh sửa tùy ý theo yêu cầu đa dạng hơn như gờ không chạy hết tường, gờ đứng,…

Vào menu: Architectural\ Build\ Wall.

(Chọn vào mũi tên phía dưới chữ Wall)

Có 2 nút lệnh Sweeps và Reveals.

Trước khi thực hiện lệnh này cần phải thiết lập kiểu gờ chỉ theo thiết kế (tiết diện ngang)

 

 

Chuẩn bị Profile (Hình dạng tiết diện trong Family Browser).

Vào New\Family chọn 

Và vẽ một tiết diện gờ chỉ, sau đó Load into Project.

 

Có thể tìm và Load Family dạng Profile từ thư viện có sẵn.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập