Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.2.4a- Vẽ Sweeps (Gờ nổi) 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

à     Vẽ Sweeps:

Định nghĩa kiểu Sweep.

1.   Tường sẽ tách ra nhường chỗ cho gờ chỉ nếu gờ chỉ âm vào tường.

2.   Gờ chỉ bị cắt theo hình dạng bất kỳ theo lỗ trống trên tường. (Có thể cắt xiên, cắt một phần tiết diện).

3.   Độ sâu vào tường mặc định khi vẽ. Có thể sửa lại bằng tham số Offset From Wall.

4.   Family Profile hình dạng tiết diện gờ chỉ.

5.   Vật liệu gờ chỉ

 

 

    Sweep có thể dùng vẽ gờ chỉ, ô văng cửa,… bất cứ đối tượng nào muốn gắn lên tường.

1.   Sau khi chọn lệnh Sweeps và thiết lập các thông số cho kiểu gờ chỉ theo thiết kế, rê chuột ra chọn vào bề mặt bức tường và bấm chọn vào gần vị trí cần đặt. Sau đó chiếu sang mặt đứng để chỉnh vị trí cho chính xác.

2.   Có thể dùng kiểu Sweeps để tạo nhanh ô văng cửa sổ.

Thêm bớt và chỉnh sửa gờ chỉ:

3.   Chọn một gờ chỉ đã vẽ, trên Menu ngữ cảnh xuất hiện nút lệnh Add/Remove Walls:

4.   Chọn mặt tường kế tiếp để kéo dài gờ chỉ.

5.   Chọn nút lệnh Modify Returns rồi chọn đầu gờ chỉ để chỉnh cách thức kết thúc đầu gờ.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập