Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.7.2b- Thiết kế thang Component 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
à     Thang cấu tạo tổ hợp Component:

Cầu thang là cấu kiện phức tạp, chỉnh kiểu cầu thang cũng là làm mất nhiều thời gian, người mới học Revit cần bỏ thời thời gian tìm hiểu thật kỹ. Ngoài chuyện nắm bắt cách thức thay đổi các tham số, cần một chút khéo léo và đôi lúc cũng phải dùng "mẹo" chứ nó không hoàn toàn logich như thường nghĩ. 
Loại thang Copmonent có hai kiểu:
§  Assembled Stair, Cast-in : kiểu tổ hợp các cấu kiện rời rạc cùng một kiểu kết nối (thi công tại công trường)
§  Precast Stair: kiểu tổ lắp ghép.
Type Properties của thang kiểm Component:
.    Chiều cao bậc tối đa.
.    Chiều rộng bậc tối thiểu.
.    Độ rộng vế thang.
.   Thiết lập qui tắc giới hạn chiều cao và chiều rộng bậc.
.    Kiểu vế thang được định nghĩa sẵn.
.    Kiểu chiếu nghỉ được định nghĩa sẵn.
.    Phân loại để quản lý, thống kê.
.    Chọn kiểu lắp ghép. Xem mục 23
.    Phần mở rộng khớp ghép.
. Độ dày của khớp ghép.
. Khoảng hở khớp phương ngang.
. Khoảng hở khớp theo phương đứng.
. Kiểu sườn phải của vế thang.
  Cắt giật bậc- Carriage
  Sườn thẳng - Stringer.
. Thanh sườn phải.
. Dịch chuyển sườn phải theo phương ngang.
. Kiểu sườn trái của vế thang.
. Thanh sườn trái.
. Dịch chuyển sườn trái theo phương ngang.
. Kiểu sườn giữa của vế thang.
. Thanh sườn giữa.
21. Dịch chuyển sườn giữa theo phương ngang.
22. Ký hiệu dấu tại vị trí cắt thang trên mặt bằng.
23. Nhóm thuộc tính dành cho thang loại lắp ghép - có khớp ghép giữa vế thang và chiếu nghỉ.
Trong hộp thoại Properites có nhiều tham số phải can thiệp, nên vẽ một cầu thang mẫu rồi vừa chỉnh tham số vừa xem kết quả để hiểu tác động của nó.
     Định nghĩa kiểu cho bản thang – Monolithic Run & Non Monolithic Run:
Nhấn phím phải vào một kiểu của Monolithic Run và Non Monolithic Run rồi chọn Type Properties.
Trong mỗi kiểu vế thang được định nghĩa sẵn, các tham số có ý nghĩa giống như trong loại thang vẽ tự do phần đầu.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập