Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.7.1b- Sửa cầu thang trong Sketch 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.7.1-  Vẽ cầu thang (02)

Tiếp theo vẽ các bản thang. Và dùng công cụ để chỉnh sửa hình dạng, đường biên, bậc,…


- Run: Vẽ nhanh một bản thang bao gồm cả đường bao, bậc và đường dẫn hướng.

- Boundary: Vẽ đường biên – Màu xanh.

- Riser: Vẽ bậc thang - màu trắng

 

1. Là đường biên có thể chỉnh sửa bằng công cụ Boundary.

2.   Bậc thang có thể chỉnh sửa bằng công cụ Riser.

3.   Đường dẫn, không thể vẽ thêm. Đường này chỉ sinh ra khi dùng Run để vẽ. Dấu mũi tên sẽ hiển thị dựa theo đường này.

Chú ý số bậc đựợc vẽ phải bằng với số bậc mong muốn với thông báo (0 Remaining).

Bấm Filnish để thoát khỏi chế độ Sketch. Hoàn tất việc vẽ mô hình thang 3D.

 

 

Vẽ thang bê tông  đơn giản nhưng phần bản thang không phải lúc nào cũng được vẽ đúng theo yêu cầu. Đặc biệt với các loại thang xoắn.

Việc tính toán độ nghiêng của bản thang quả thật không đơn giản khi thang có xẻ chiếu nghỉ. Vì thế những vấn đề rắc rối thuộc về bản thang sẽ giải quyết trong phần triển khai 2D.

Cấu thang BT và cầu thang sắt, cách vẽ giống nhau, chỉ khác nhau ở cấu tạo của thang sẽ được phân tích trong mục thiết kế loại thang.

    Vẽ thang với Stair by Component cũng giống như trên nhưng trong phần cấu tạo có các kiểu định nghĩa thuộc tính phức tạp hơn theo kiểu Family phức hợp. Có thể Convert (Chuyển) loại thang Component thành thang by Sketch.

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập