Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.7.1a- Vẽ cầu thang vào dự án 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.7.1-  Vẽ cầu thang (01)

Phần thực hành sau đây sẽ hướng dẫn vẽ cầu thang bê tông và cầu thang thép kiểu công nghiệp.

Cầu thang bê tông:

Cầu thang bê tông có phần kết cấu và kiến trúc không đồng bộ. Xem trong mặt cắt, phần kết cấu thường kéo dài hay mở rộng vùng biên và chỗ kết nối với cấu kiện khác đồng thời được đúc toàn khối với kết cấu khung công trình.

Cầu thang được vẽ làm 2 giai đoạn:

§  Giai đoạn 1 vẽ sơ bộ xác định độ rộng, số bậc.

§  Giai đoạn 2 vẽ chi tiết phần kết cấu và hoàn chỉnh phần kiến trúc.
 

1.   Vào menu Achitecture\Circulation\Stair.

Có 2 cách vẽ thang: Stair by Component là loại thang lắp ghép các cấu kiện có sẵn. Stair by Sketch là loại thang vẽ tự do.

Bắt đầu với thang vẽ tự do, hãy nghĩ cho thật logic những điều bạn muốn thì sẽ thấy rất dễ hiểu các thuộc tính. Chọn Stair by Sketch rồi thiết lập các thuộc tính cho chính xác theo yêu cầu:
 

1.    Cao độ tham chiếu và khoảng dịch chuyển so với cao độ tham chiếu của chân thang.

2.    Cao độ tham chiếu và khoảng dịch chuyển so với cao độ tham chiếu của đỉnh thang.

    Thang phải vẽ từng tầng, từ cao độ tầng dưới đến cao độ tầng trên kế tiếp.

3.   Trong trường hợp nhiều tầng liên tiếp có cùng cao độ và thang giống hệt nhau, dùng thuộc tính này để chỉ định cho RA sao chép tự động lên các tầng trên.

4.  Thiết lập sự hiển thị mũi tên, ký hiệu lên hay xuống (Up-Down) trên các View 2D.

5.    Độ rộng của bản thang.

6.    Số  bậc thang mong muốn (dự kiến).

7.    Số bậc thang đã vẽ.

Sau khi vẽ xong thì giá trị mục 6 và 7 phải bằng nhau.

8.    Chiều cao của bậc thang (RA tự động chia chiều cao thang dựa theo mục 1 & 2 cho số bậc mục 6.

9.    Độ rộng bậc mặc định, có thể thay đổi sau khi vẽ.

 

 

 

 

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập