Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.2.3) Vẽ thang kiến trúc 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

 

Chuẩn bị

Cần biết rõ các thông số của thang:

-      Bắt đầu từ đâu và đi đến đâu. Ví dụ thang lầu bắt đầu từ cao độ 0 của lầu 1 đến cao độ 0 của lầu 2, hay bậc cấp bắt đầu từ cao độ -500 của trệt đến cao độ -50 của trệt….

-      Số bậc thang (Tùy theo cao độ, nếu nhà ở thì cần lưu ý cung Sinh, Lão, Bệnh Tử của thang trệt)

-      Độ rộng của mỗi bậc (từ 200 đến 300)

-      Độ rộng của bản thang (Từ 750 đến 1400)

Bắt đầu vẽ thang
Vào menu Achitecture\Circulation\Stair.

CDescription: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image461.jpgó 2 cách vẽ thang: Stair by Component là loại thang lắp ghép các cấu kiện có sẵn. Stair by Sketch là loại thang vẽ tự do.
Tất nhiên có thể vẽ thang theo kiểm Component trước rồi Convert nó thành thang By Skech cũng được. Trong các phiên bản sau từ 2018, thang chỉ  còn lại một loại Component, vì thế muốn vẽ thang tự do nên tham khảo video tại đây

 

Bắt đầu với thang vẽ tự do, hãy nghĩ cho thật logic những điều bạn muốn thì sẽ thấy rất dễ hiểu các thuộc tính. Chọn Stair by Sketch rồi thiết lập các thuộc tính cho chính xác theo yêu cầu:
 

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image463.jpg1.    Cao độ tham chiếu và khoảng dịch chuyển so với cao độ tham chiếu của chân thang.

2.    Cao độ tham chiếu và khoảng dịch chuyển so với cao độ tham chiếu của đỉnh thang.

-           Thang phải vẽ từng tầng, từ cao độ tầng dưới đến cao độ tầng trên kế tiếp.

3.   Trong trường hợp nhiều tầng liên tiếp có cùng cao độ và thang giống hệt nhau, dùng thuộc tính này để chỉ định cho RA sao chép tự động lên các tầng trên.

4.  Thiết lập sự hiển thị mũi tên, ký hiệu lên hay xuống (Up-Down) trên các View 2D.

5.    Độ rộng của bản thang.

6.    Số  bậc thang mong muốn (dự kiến).

7.    Số bậc thang đã vẽ.

-       Sau khi vẽ xong thì giá trị mục 6 và 7 phải bằng nhau.

8.    Chiều cao của bậc thang (RA tự động chia chiều cao thang dựa theo mục 1 & 2 cho số bậc mục 6.

9.    Độ rộng bậc mặc định, có thể thay đổi sau khi vẽ

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image465.jpgTiếp theo vẽ các bản thang. Và dùng công cụ để chỉnh sửa hình dạng, đường biên, bậc,…
- Run: Vẽ nhanh một bản thang bao gồm cả đường bao, bậc và đường dẫn hướng.

- Boundary: Vẽ đường biên – Màu xanh.

- Riser: Vẽ bậc thang - màu trắng

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image467.jpg

1. Là đường biên có thể chỉnh sửa bằng công cụ Boundary.

2.   Bậc thang có thể chỉnh sửa bằng công cụ Riser.

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image469.jpg

3.   Đường dẫn, không thể vẽ thêm. Đường này chỉ sinh ra khi dùng Run để vẽ. Dấu mũi tên sẽ hiển thị dựa theo đường này.

Chú ý số bậc đựợc vẽ phải bằng với số bậc mong muốn với thông báo (0 Remaining).

Bấm Finish để thoát khỏi chế độ Sketch. Hoàn tất việc vẽ mô hình thang 3D.

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image471.jpgVẽ thang bê tông  đơn giản nhưng phần bản thang không phải lúc nào cũng được vẽ đúng theo yêu cầu. Đặc biệt với các loại thang xoắn.

Việc tính toán độ nghiêng của bản thang quả thật không đơn giản khi thang có xẻ chiếu nghỉ. Vì thế những vấn đề rắc rối thuộc về bản thang sẽ giải quyết trong phần triển khai 2D.

Cấu thang BT và cầu thang sắt, cách vẽ giống nhau, chỉ khác nhau ở cấu tạo của thang sẽ được phân tích trong mục thiết kế loại thang.

C     Vẽ thang với Stair by Component cũng giống như trên nhưng trong phần cấu tạo có các kiểu định nghĩa thuộc tính phức tạp hơn theo kiểu Family phức hợp. Có thể Convert (Chuyển) loại thang Component thành thang by Sketch.

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập