Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.2.5) Dựng mô hình Family thiết kế ngoài 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

·Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image005.jpg Vẽ các mô hình diễn họa nội thất

Vào Architecture\Build\Component

Chọn đối tượng trong danh sách Type trên đầu hộp thoại Properties. Nếu thấy danh sách quá dài khó chọn thì nên tìm trong Family Browser và chọn đối tượng kéo ra View đang mở trong dự án.

-   Đối tượng diễn họa kiến trúc là những loại Family không cần dựng chi tiết, nhưng kích thước tổng mà nó chiếm trong không gian là cần phải đúng với kích thước thật (gọi là đúng tỷ lệ).

-       Tùy theo từng loại Family mà có cách vẽ đối tượng vào dự án khác nhau. Ví dụ giường thì cần phải đặt trên sàn (Host); đèn tường thì đặt trên tường; đèn trần thì phải có trần mới lắp được; bồn cầu phải có mặt sàn để lắp;…

-      Các loại Family diễn họa này có thể định nghĩa bằng cách Import mô hình từ CAD, Sketchup, 3D MAX,…

-     Có thể tìm thấy các loại Family này trong thư viện RA cài đặt hay trên nhiều diễn đàn, hoặc tự vẽ Load vào.

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image007.jpgMuốn diễn họa cây cảnh, người, xe, thì vào Menu Massing & Site\Model Site chọn Site Component.

Kích thước của các loại mô hình diễn họa phụ thuộc vào từng loại và người thiết kế Family. Hầu hết các Family này là Family thiết kế ngoài cho nên để chỉnh sửa các Family này thì hãy xem trên Properties hay trong Type Properties. Khi gặp Family có các tham số khó hiểu thì hãy vào không gian thiết kế Family để xem bằng cách bấm nút Edit Family trên Menu ngữ cảnh.

Trước khi vẽ các đối tượng mô hình diễn họa thì phải chắc chắn rằng Category của đối tượng đó được mở, nếu không thì khi vẽ sẽ không thấy đối tượng trên View và được thông báo:

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image009.jpg

Đối tượng vừa tạo không được hiển thị trên View. Cần kiểm tra và sử dụng kỹ thuật View để hiển thị chúng.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập