Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.6.2b- Vẽ sàn kết cấu vào dự án 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.6.2-  Vẽ sàn kết cấu (02)

Bắt đầu vẽ sàn:

1.   Dùng lệnh vẽ sàn Structure\Floor:

 Chọn cao độ kết cấu. Thông thường cao độ này từ -50 đến -80 tùy theo thiết kế.

2.   Có thể vẽ sàn trong menu kiến trúc nhưng phải sửa lại thuộc tính Structural.

 

 

Sau khi thiết lập xong các thuộc tính, dùng công cụ trong giao diện Sketch để vẽ đường bao sàn.
Đường bao sàn phải vẽ vượt qua dầm ra mép bên ngoài, dù sàn âm hay sàn dương.

Vẽ xong đường bao kín, bấm Finish để hoàn tất. Tiếp theo dùng bộ lọc để đánh dấu các sàn âm bằng mẫu Hatch khác.
 

Kết quả vẽ dầm sàn kết cấu được hiển thị trên mặt cắt.

 
Sàn âm được đánh dấu bằng mẫu Hatch khác. Để đánh dấu sàn âm dùng kỹ thuật View số 3 (Filter dựa vào cao độ) 
Một phương pháp khác để chỉnh sửa độ dốc của sàn. Chọn sàn và xem trên Menu ngữ cảnh với các nút lệnh để thêm, bớt và thay đổi cao độ của các điểm.

1.    Chuyển sang chế độ chỉnh sửa.

2.    Thêm điểm điều khiển cao độ.

3.    Thêm đường để điều khiển cao độ.

4.    Chọn dầm để thiết lập cao độ.

Chọn từng điểm trong dầm và đặt cao độ trên thanh tùy chọn, nhấn Enter

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập