Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.6.1a- Vẽ Dầm bê tông cốt thép 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.6.1-  Vẽ dầm kết cấu (01)

à     Dầm bê tông cốt thép

    Như trình bày trong cuốn 1, vẽ Revit khó nhất là Kỹ thuật View. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy khó chịu vì các đối tượng ẩn hiện không như mong muốn thì hãy nhớ đến Kỹ thuật View và xem lại cuốn 1.

Để bắt đầu vẽ dầm bê tông, việc đầu tiên là chuẩn bị View trong bộ môn kết cấu: Mặt bằng dầm.

Tạo một View Mặt bằng dầm lầu 1 bằng cách vào menu View\Plan View\Floor Plan.

1.   Chọn mặt bằng lầu 1. Sau khi View mới được tạo, hãy chọn thuộc tính

Discipline = Strutural.

2.   Tiếp theo dùng kỹ thuật view để ẩn tất cả các đối tượng không liên quan, nhưng chắc chắn rằng đối tượng dầm phải được mở.

 

 

Kết quả hiển thị trên View:

Bắt đầu vẽ dầm bê tông:


Vào menu Structure. Chọn Beam Trên Menu ngữ cảnh bày ra các công cụ:

 

Trên Properties các thuộc tính cần quan tâm gồm:

1. Cao độ tham chiếu - Mặt phẳng làm việc.

2.  Mặc định dầm nằm ngang hay nghiêng.

3. Điểm chuẩn theo phương Y, phương song song với màn hình và vuông góc với dầm. (trái, phải, tâm,..)

4.  Dịch chuyển theo phương Y so với đường chuẩn (vẽ theo kiểu Offset)

5. Điểm chuẩn trên tiết diện ngang theo phương đứng (trên, dưới, giữa,..)

6. Dịch chuyển dầm theo phương z, phương vuông góc với màn hình. Dùng xác định cao độ lớp kết cấu, tức mặt trên dầm.

Sau khi vẽ xong được kết quả:

Chỉnh sửa dầm sau khi vẽ:

Ngoài các thuộc tính có trong quá trình vẽ, các thuộc tính chỉnh sửa có thêm thuộc tính góc quay tiết diện: Cross-Section Rotation. Và cho phép chỉnh sửa thành dầm xiên bằng cách thay đổi cao độ từng đầu dầm.

 Vì đây là bản vẽ kiến trúc, không cần thể hiện ký hiệu dầm vào View này.


   


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập