Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.6.2a- Cấu trúc sàn kết cấu 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.6.2-  Vẽ sàn kết cấu (01)

Sàn kết cấu là sàn chịu lực, RA có thể phân biệt sàn kết cấu với sàn kiến trúc bởi thuộc tính Structural = YES/NO trong Propeties. Đồng thời trong cấu trúc sàn, các lớp sàn cũng có thuộc tính để xác định lớp chịu lực và lớp không chịu lực.

Đối với sàn kết cấu bê tông cốt thép: về lý thuyết không cần phải tách sàn kiến trúc và sàn kết cấu thành 2 đối tượng riêng đặt chồng lên nhau, nhưng trên thực tế việc định nghĩa chung sàn nhiều lớp bao gồm lớp kết cấu dẫn đến nhiều rắc rối trong việc triển khai hình chiếu. Vì thế giải pháp tốt nhất là tách ra với lý do được gọi là không đồng bộ.

Như vậy vẽ sàn kết cấu cũng giống vẽ sàn kiến trúc nhưng chú ý các vấn đề sau:

1.  Dùng kỹ thuật View để mở view MB kết cấu chỉ cho hiển thị sàn kết cấu mà không hiển thị sàn kiến trúc.

2.  Chú ý chọn thuộc tính Structural = YES.

3.  Hạ cao độ sàn kết cấu xuống đúng cao độ kết cấu.

Bắt đầu vẽ sàn với một View đã hoàn thành việc vẽ dầm. Ví dụ này vẽ sàn bê tông cốt thép. Dùng kỹ thuật View để ẩn tất cả các đối tượng không liên quan, để lại đối tượng dầm và sàn kết cấu. Ẩn luôn cả sàn kiến trúc bằng kỹ thuật View Filter, dùng lệnh tắt (VG):

 

Một view sẵn sàng để vẽ sàn bê tông:


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập