Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.7.4- Thiết kế loại lan can 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.7.4-  Thiết kế loại lan can

à     Định nghĩa Handrail Type:

Nhấn phím phải vào một kiểu của Handrail rồi chọn Type Properties.


1. Nhóm thuộc tính định nghĩa phần thân của tay vịn.

2.    Vật liệu.

3.  Nhóm thuộc tính định nghĩa phần kéo dài và kết nối đoạn đầu của tay vịn.

4.  Nhóm thuộc tính định nghĩa phần kéo dài và kết nối đoạn cuối của tay vịn.

5.  Cấu kiện kết thúc 2 đầu của tay vịn. Thường là miếng hay tấm che trang trí.

6.  Nhóm thuộc tính định nghĩa chốt đỡ thanh tạy vịn.

7.    Nhóm thuộc tính thông tin chung.

 
à     Định nghĩa Balusters:

Nhấn phím phải vào một kiểu của Balusters rồi chọn Type Properties.

1.    Xác định chức năng Family là song đứng hay trụ chính: chịu lực, trụ góc, trụ đầu…

2.  Thuộc tính điều khiển Family do người dùng định nghĩa.

à     Định nghĩa Railing:

Nhấn phím phải vào 1 kiểu của Balusters rồi chọn Type Properties.

Mỗi loại lan can - Railing là một tập hợp nhiều cấu kiện tạo thành một kiểu lan can theo yêu cầu.

 

    ***Định nghĩa một kiểu lan can hoàn chỉnh mất nhiều thời gian nhưng sử dụng được nhiều lần trong nhiều dự án.

1.    Cấu trúc cơ bản phần thân lan can.

2.    Chọn kiểu song trên cùng.

3.    Chọn kiểu tay vịn một bên.

4.    Chọn kiểu tay vịn bên còn lại.

 

    ***Các kiểu lan can nhà ở thường thấy có thanh trên cùng và thanh tay vịn là một.

5.    Nhóm thuộc tính thông tin chung.

6.    Định nghĩa các song dọc trong phần thân lan can. Tiết diện các song này được định nghĩa bằng Profile có sẵn.

7.   Định nghĩa các song đứng, trụ, tấm kính,… Trong phần thân lan can.

 

 

Định nghĩa các song dọc trong phần thân lan can:


1.    Tên tự đặt.

2.    Cao độ so với Host.

3.    Dịch chuyển theo phương ngang.

4.    Profile xác định tiết diện.

5.    Vật liệu của từng song dọc.

Định nghĩa các song đứng trong phần thân lan can:

Đây là phần tương đối phức tạp giúp thể hiện nhiều yêu cầu phức tạp của người dùng. RA cố gắng trình bày đơn giản nhất có thể nhưng có lẽ thiếu phần Preview (không hoạt động) cho nên việc định nghĩa “mò” khá mất thời gian trừ khi bạn có rất nhiều kinh nghiệm với nó.

Tại đây, RA cho phép định nghĩa các kiểu lan can từ đơn giản như song dọc, song ngang đến lan can kính, hoa văn, song tổ hợp,…

Nguyên tắc hoạt động chỉ đơn giản là sắp xếp các trụ theo một qui luật nào đó dựa trên các công cụ mà RA cung cấp ở đây. Hình dạng các trụ được định nghĩa sẵn có thể thay cho tấm kính, hoa văn, hoặc kết hợp chúng lại.

  

1.    Tên tự đặt.

2.    Kiểu trụ đã được định nghĩa sẵn.

3.   Xác định nơi tham chiếu vị trí chân trụ.

4.   Dịch chuyển vị trí chân trụ so với Host mục 3.

5.    Xác định nơi tham chiếu vị trí đầu trụ.

6.    Dịch chuyển vị trí đầu trụ so với Host mục 5.

7.    Khoảng cách đến trụ bất kỳ kế trước.

8.    Dịch chuyển trụ theo phương ngang.

9.  Nhóm lệnh thêm, bớt, sắp xếp vị trí các trụ.

10. Cách thức (điều kiện) sắp xếp trụ khi bắt đầu một đoạn kế tiếp (khúc cua).

11. Xác định đểm chuẩn để xếp trụ.

12. Chọn trụ chèn vào trụ không đủ khoảng cách mục 7.

13. Khoảng cách mục 7 được chọn làm điều kiện để thực thi mục 10.

14. Trụ bổ sung trên bậc thang.

15. Số trụ bổ sung theo mục 14.

16. Loại trụ bổ sung theo mục 14.

17. Trục bắt đầu (đề ba) lan can.

18. Các trụ góc khi lan can chuyển hướng.

19. Trụ kết thúc lan can.

20. Cách thức (điều kiện) thể hiện trụ góc khi bắt đầu một đoạn kế tiếp (khúc cua).

21. Điều kiện để thực hiện theo mục 20.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập