Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.7.3- Vẽ lan can 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.7.3-  Vẽ lan can

Cầu thang phức tạp, khó thể hiện thì lan can càng khó hơn vì đối tượng lan can trên thực tế là liên tục từ dưới lên trên dù cho nhà cao bao nhiêu tầng, việc giải quyết các kết nối lan can giữa các tầng và thể hiện hoa văn trong lan can cho đến nay RA chưa thể giải quyết triệt để. Vì vậy giải pháp khả thi nhất là cứ khai thác hết khả năng của RA, phần còn lại giải quyết bằng 2D trong mặt cắt chi tiết.

Lan can theo cách định nghĩa của RA gồm có 3 thanh phần:

Tay vịn - Handrail, Song đứng - Baluster  và Song dọc - Rail.

Các Family liên quan đến lan can trong Family Browser gồm:

 

1.   Kiểu tay vịn. Một số cầu thang có tay vịn chạy riêng, khác với song trên cùng - Top Rail.

2.    Trụ đứng, có thể thay bằng panel kính, hoa văn,…

3.    Kiểu lan can đã được định nghĩa.

4.  Kiểu song trên cùng, thông thường song trên cùng kiêm chức năng tay vịn.

5.    Trụ đứng hình dạng đặc biệt.

Xem trên mô hình sẽ thấy rõ cách gọi tên của RA đối với lan can:


 

1.    Baluster - Trụ đứng.

2.    Rail - Song dọc. Song này được định nghĩa trực tiếp trong cấu trúc lan can - Railing. Tiết diện được xác định bằng Profile cho Rail.

3.    Top Rail - Song trên cùng.

4.    Trụ đứng đặc biệt.

5.   Handrail - Tay vịn rời. Trong các lan can tiêu chuẩn phải có tay vịn rời vì Top Rail cao hơn tầm tay nắm.

à     Cách vẽ lan can: 

1.   Sketch Path: là vẽ lan can tự do. Nếu vẽ cho cầu thang thì phải chọn cầu thang làm Host.

2.   Place on Host là cách vẽ nhanh dành cho cầu thang.

Thông thường lan can cầu thang được tạo ra theo 2 cách:

§  Cách 1: Trong quá trình vẽ cầu thang RA tự động vẽ thêm lan can cho cầu thang. Lan can và cầu thang là 2 đối tượng riêng biệt.

§  Cách 2: Nếu cầu thang chưa có lan can hoặc do bị xóa, dùng lệnh vẽ lan can tự do Sketch Path.
3.   Nhớ chọn nút Pick New Host để chọn cầu thang làm Host.

4. Dùng công cụ Sketch để vẽ nhưng phải đảm bảo đường chuẩn liên tục và nằm bên trong cầu thang.

Các loại lan can ban công hay sân thượng chỉ cần dùng Sketch path để vẽ đường chuẩn liên tục (không được đứt đoạn).

Để chỉnh sửa đường dẫn vẽ lan can, chọn lan can và bấm nút  trên menu ngữ cảnh vẽ lại bằng công cụ Sketch.

5. Bên trong giao diện Sketch còn có lệnh để chỉnh sửa cách chuyển hướng song dọc, tay vịn. Với các tùy chọn thể hiện.
 

6.   Chọn một đoạn thẳng và xác định các thuộc tính để các song đứng và song dọc được vẽ theo yêu cầu trên bề mặt phức tạp của Host:

 

  
(hãy thử từng tùy chọn sẽ dễ hiểu hơn.)


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập