Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.2.3a- Vẽ mới mặt phẳng cao độ 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
à     Vẽ mới:

Mặt phẳng cao độ là mặt phẳng song song với mặt đất, vì vậy để vẽ mặt phẳng này phải mở các View mặt đứng, mặt cắt để thực hiện công việc. Trong dự án mẫu thường có sẵn các View mặt đứng, có 2 cách mở.


1-Mở một View trong Elevation có sẵn trong Project Browser,
2-Nhấp đúp vào ký hiệu mặt đứng, mặt cắt có sẵn.
3-Tạo mới View Mặt đứng, mặt cắt.
Sau khi mở View mặt đứng, đã có sẵn một số mặt phẳng cao độ. Từ đây có thể thêm, bớt giống như lưới trục.  

Mặt phẳng cao độ là mặt phẳng chuẩn cho các tầng cao của tầng nhà. Từ chuyên môn có thể gọi: Cao độ, Level, Cote. Mặt phẳng cao độ chỉ nên tạo ra để dùng cho từng tầng, trong trường hợp tầng có nhiều cao độ thì chỉ nên dùng tối đa 2 mặt phẳng cao độ cho một tầng khi có chênh lệch lớn hơn từ 1m trở lên và phải đặt tên rõ ràng.

Cũng như lưới trục, mặt phẳng cao độ không được dùng vào mục đích khác, ví dụ làm đường gióng, mặt chuẩn cho nhiều cao độ khác nhau như cao độ vỉa hè, cao độ đỉnh mái ngói,… Điều đó sẽ gây rắc rối rất lớn trong quá trình dựng mô hình cấu kiện 3D.

RA không dùng hệ tọa độ như CAD chỉ có một gốc (0,0,0) cho toàn bộ bản vẽ mà dùng đối tượng này làm gốc cho đối tượng khác. Ví dụ cửa đi gắn trong tường, tường gắn trên mặt phẳng cao độ. Xóa mặt phẳng cao độ tức là xóa luôn tường, cửa.

Cách vẽ mặt phẳng cao độ cũng tương tự như vẽ lưới trục nhưng được thực hiện mặt đứng hay mặt cắt.

Vào Menu Architecture\Datum\Level

Mặt phẳng cao độ là đối tượng 3D. Khi tạo mặt phẳng cao độ khác với tạo một hình chiếu bằng trong Project Pbrowser.

1. Mặt phẳng cao độ chỉ có công cụ vẽ mặt phẳng vuông góc với màn hình bằng cách vẽ đường thẳng.

 

2. Tất nhiên mặt phẳng cao độ không thể là mặt phẳng nghiêng mà chỉ có thể song song với mặt đất.

3. Ký hiệu cao độ bao gồm tên (Name) và Cao độ (Elevation).

4. Ký hiệu cao độ là một Family ngoài, được ghép lồng vào Family hệ thống Level giống như ký hiệu lưới trục.

5. Có thể tạo ra nhiều loại (TYPE) mặt phẳng cao độ ứng với nhiều loại ký hiệu cao độ. Thông thường là 2 loại: Một loại cho cao độ ±0.00 để thêm ký hiệu (±) (Alt+0177 - Giữ phím Alt gõ phím số 0177) phía trước. Một loại hiển thị thông thường.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập