Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.2.3b- Định dạng mặt phẳng cao độ 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

-Copy:

Copy mặt phẳng cao độ để tạo đối tượng mới là việc thường làm vì nhanh và tiện. Phương pháp giống Copy lưới trục.

Chỉnh sửa, hiển thị (Định dạng):

1.   Để dịch chuyển ký hiệu như MB trệt thì chọn mặt phẳng cao độ đó và bấm vào nút điều khiển .
2.   Muốn ẩn hiện (On/Off) thì bấm vào nút điều khiển .
Kích thước chữ và chữ số được định nghĩa trong Family ngoài.
Tương tự như lưới trục, vào Edit Type để chỉnh sửa các tham số hiển thị cho lưới trục.

 

    Cần lưu ý rằng cao độ chuẩn dựa theo điểm chuẩn của dự án (Project Base Point) chứ không nên dùng điểm khảo sát, trắc địa (Survey Point).

    Project Base Point có thể chọn ở mặt đất hoặc ngay mặt trên sàn hoàn thiện tại mép cửa chính của tầng trệt

① Xác định điểm chuẩn để tính cao độ. Trong RA có 2 điểm chuẩn: Một điểm Survey Point (điểm chuẩn khu vực do đơn vị trắc đạt cung cấp) và Project Base Point (Điểm chuẩn của dự án, cao độ ±0.00).
② Nhóm định dạng đường nét.
③ Tên Family hình dạng ký hiệu.
④ Tắt mở (Off/On) ký hiệu cao độ bên trái và bên phải trong View.

Cách sửa lại ký hiệu mặt phẳng cao độ xem trong phần vẽ ký hiệu lưới trục.
Một ví dụ mặt phẳng cao độ cho nhà lệch tầng:

Đối với nhà lệch tầng, mặt phẳng cao độ được vẽ cho tầng trước và tầng sau. Khi tạo hình chiếu mặt bằng phải dùng Plan Region để ghé hai tầng trước và sau thành một mặt bằng.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập