Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.1.2- Chuẩn bị thư viện cấu kiện 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

2.1.2-  Chuẩn bị thư viện cấu kiện

Ngoài những Family ký hiệu, Family cấu kiện chứa sẵn trong File Template, trong quá trình làm việc chắc chắn chúng ta còn phải dùng đến nhiều dữ liệu khác cho một dự án mới. Vì thế, cần phải xây dựng một cấu trúc thư mục cho thư viện chứa các cấu kiện chuẩn bị trước dùng cho dự án.

 

Thư viện này phải được xây dựng khoa học, dễ nhớ, dễ tìm… để không mất nhiều thời gian truy nhập khi cần.

Trong quá trình làm việc, nếu thiếu một loại cấu kiện nào đó chúng ta phải tạo ra hay tìm kiếm từ nơi khác. Nếu tự thiết kế một cấu kiện mới thì phải lưu vào thư viện trước khi tải vào dự án. Nếu tìm kiếm từ nơi khác như trên web hay CD… thì nên mở ra kiểm tra, chỉnh sửa và Save vào thư viện riêng trước khi tải vào dự án.

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập