Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.1.1- Chuẩn bị File template 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

2.1.1-  Chuẩn bị File template

File Template (file mẫu *.RTE) là file chứa thông tin cài đặt sẵn hữu ích cho dự án mới. Ví dụ đường nét màu sắc, thư viện Family ký hiệu, Family cấu kiện cho thể loại công trình sắp triển khai.

Khi khởi tạo một dự án mới, Revit sẽ copy file Template để tạo ra dự án mới có tên mở rộng *.RVT. Mặc định Revit cũng đã chuẩn bị sẵn một số file Template cho các bộ môn, tuy nhiên dữ liệu trong các file này rất hạn chế, còn thiếu rất nhiều dữ liệu đối với dự án mới thuộc loại hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công.

File Template được tạo ra bằng cách dùng một dự án đã triển khai hoàn chỉnh, sau đó xóa bỏ những dữ liệu mô hình và dọn dẹp sắp xếp lại các dữ liệu hữu ích có thể dùng lại cho dự án mới. Về nguyên tắc tạo file template thì đơn giản như vậy nhưng thực tế để tạo được File Template hữu ích thì người tạo phải có kiến thức đầy đủ về chuyên môn và hiểu biết tổng thể về Revit ở nhiều bộ môn khác nhau. Để thực hiện bài tập trong quá trình học, chúng ta nên chọn File Template có sẵn trên https://hocrevit.vn.

Tải một file trong mục Template\...\ProjectMau của trang hocrevit.vn lưu vào trong thư viện riêng của cá nhân hay công ty. Sau đó Khởi động Revit, bấm vào Logo (góc trên bên trái màn hình) chọn Options để mở hộp thoại Options.

Chọn Tab File Location, bấm vào dấu cộng (+) để thêm file Template vừa tải về.Đóng hộp thoại này lại, chúng ta sẽ thấy danh sách các file Template hiển thị trên màn hình Recently File (Màn hình sau khi khởi động Revit).

Chọn File Temlate vừa thêm vào để khởi tạo dự án mới. Sau đó bấm nút Save để lưu dự án mới trên thư mục làm việc. Như vậy là chúng ta đã khởi tạo xong một dự án mới và bắt đầu triển khai.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập