Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.2.2b- Chỉnh lưới trục trong Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Chỉnh sửa lưới trục:

Trong dự án mới khởi tạo đã có sẵn các đường lưới trục trong View mặt bằng đang mở. Chúng ta bắt đầu chỉnh sửa, xóa bớt hay thêm mới cho phù hợp với dự án.

Chỉnh vị trí:

Muốn chỉnh sửa vị trí cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vẽ một đường kích thước giữa đối tượng cần xác định với một đối tượng khác làm chuẩn. Nếu không vẽ, RA tự hiển thị một đường kích thước tạm (Temporary Dimension), tất nhiên đối tượng làm chuẩn khó theo ý muốn.

    Lưu ý: Trong trường hợp này, đường kích thước mà có thể sửa được vị trí đối tượng là vuông góc với đối tượng.

    Dùng loại Align Dimension  Không dùng 

Cách vẽ đường kích thước xem trong cuốn 1

Bước 2: Tiếp theo phải chọn đối tượng cần sửa (1 đường lưới trục). Đường kích thước vừa vẽ sẽ chuyển sang chế độ sẵn sàng Edit.

 

Bước 3: Nhấp chuột vào số kích thước và sửa theo yêu cầu, lưới trục sẽ dịch chuyển đến đúng vị trí vừa sửa đường kích thước.

C Đây cũng là nguyên tắc chung để chỉnh vị trí cho tất cả các loại đối tượng khác. Vẽ đối tượng trước, vẽ luôn đường kích thước, chọn lại đối tượng vừa vẽ, sửa số!

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập