Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.2.1- Vẽ ranh đất trong Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

2.2.1-  Vẽ ranh đất

Vẽ ranh đất là công việc cần làm đầu tiên để chắc chắn rằng các cấu kiện thiết kế không bị sai lệch khi tiếp cận gần khu vực ranh đất. Bất cứ sự sai sót nào liên quan đến ranh đất đều bắt buộc phải sửa lại và điều này mất thời gian một cách vô ích và khó chịu.

Revit hỗ trợ việc xác định ranh đất bằng việc vẽ đường bao Property Line trong Menu Massing & Site. Property Line thực chất là mặt phẳng thẳng đứng bao quanh công trình vì thế đây là đối tượng 3D.

Trong dự án vừa tạo, vào View công trường để vẽ ranh đất, xác định lộ giới, cao độ nền đất….

Trong View Công trường đã có sẵn các đối tượng Nền đất, Đường (Topography), Cây (Plantting), xe (Entourage) …

 

 

 

Dùng kỹ thuật View để ẩn tất cả các đối tượng chưa cần dùng như cây, xe… và bắt đầu vẽ ranh đất:

 

Vào Massing & Site\ Property Line

 

Bảng thông báo với 2 lựa chọn:

Þ    Tạo Ranh bằng cách nhập thông số vào bảng.

Þ    Tạo Ranh bằng cách vẽ trực tiếp trên công trường.

 

Nếu có bảng dữ liệu thông số tọa độ điểm của đơn vị đo đạt thì nên dùng cách thứ nhất, ngược lại thì dùng cách thứ 2.

Thiết lập màu sắc, dạng đường của Property Line trong nhóm Category Site.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập