Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.3.3a- Giới thiệu Family thiết kế ngoài 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Family được thiết kế ngoài rồi Load Family vào file dự án để sử dụng tương tự như việc chế tạo một cấu kiện (cửa, bàn, ghế..) tại xưởng, sau đó vận chuyển đến công trình xây dựng.

Trong thực tế xây dựng, để chế tạo một loại cấu kiện nào đó thì cần phải có xưởng trang bị đầy đủ các công cụ để chế tạo lắp ráp…Ví dụ, để sản xuất bộ cửa đi bằng gỗ thì cần phải có xưởng gỗ, chế tạo ống cống thì có nhà máy bê tông đúc sẵn, chế tạo khung kèo tiền chế thì phải có xưởng cơ khí.

 

 

Trong Revit cũng tương tự như vậy, để thiết kế một Family cửa đi cần có một file mẫu với các công cụ chuyên dụng (nhà xưởng). Phần mềm Revit cung cấp kèm theo hàng loạt file mẫu như vậy gọi là Family Template có đuôi *.RFT.

 

 

Những file này mặc định để trong thư mục C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\Family Templates. Nếu quá trình cài đặt bị thiếu thư viện thì có thể chép các file này từ bên ngoài vào ổ cứng, sau đó vào Option »File Locations để đặt lại đường dẫn mặc định:

Thiết kế một Family tương tự như công việc lập trình, đòi hỏi người thiết kế phải hiểu rõ cấu tạo của cấu kiện, thiết lập các tình huống có thể sử dụng để thiết kế tham số và thiết lập các điều kiện biên để khống chế các lỗi do người dùng gán biến quá giới hạn cho phép.

Ngoài ra, để khai thác được năng lực của cộng đồng, người dùng cần cân nhắc để chia sẻ (Share) dữ liệu cho cộng đồng.

Các bước tạo một Family ngoài:

ü Bước 1: Lập kế họach.

ü Bước 2: Chọn file mẫu.

ü Bước 3: Dựng hình.

ü Bước 4: Định nghĩa và gán tham số.

ü Bước 5: Kiểm tra và lưu lên ổ cứng hay load vào dự án.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập