Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.3.3d- Giao diện để thiết kế Family ngoài 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
à      Bước 3: Dùng công cụ tạo hình, vẽ đối tượng 3D, 2D, viết chữ.
 

Tùy theo từng loại Family sẽ có các công cụ tương ứng để thiết kế cấu kiện. Việc sử dụng các công cụ rất dễ dàng. Điều quan trọng là phải thiết kế một kịch bản, tìm giải thuật phù hợp, vì thiết kế Family là bao gồm công việc lập trình!

v Menu công cụ của Family template

 

Mô tả

Chức năng

Ghi chú

Create

Các công cụ dựng hình, đối tượng sẽ xuất hiện trong dự án.

Bao gồm nhiều công cụ đặc biệt khác ứng với từng loại Family.

Insert

Các công cụ lấy dữ liệu từ bên ngoài vào

Có thể lấy một Family tương thích vào trong Family đang thiết kế.

Annotate

Các công cụ tạo đối tượng 2D, đối tượng sẽ không xuất hiện trong dự án.

Nhóm công cụ này không có trong Family Template dạng 2D.

View

Các công cụ tạo hình chiếu

Hỗ trợ quá trình dựng hình

Manage

Công cụ cài đặt định dạng

Đơn vị, màu sắc, kiểu đường, ký hiệu…

Addin

Công cụ viết thêm bởi người dùng.

Chủ yếu chỉ hỗ trợ cho file dự án.

Extensions

Công cụ hỗ trợ đặc biệt của Autodesk

Chủ yếu chỉ hỗ trợ cho file dự án.

Mofify

Công cụ chỉnh sửa đối tượng

Nhóm công cụ quan trọng.

v Một số công cụ cơ bản xuất hiện trong nhiều loại Family

Mô tả

Chức năng

Ghi chú

Ẩn hiện hộp thoại Properties.

Phím tắt: Ctr+1

Xác định Category (Phân loại đối tượng)

Mỗi Category có một nhóm biến khác nhau. Tác vụ QUAN TRỌNG.

Tạo và quản lý các tham số.

Xem mục 3.6- Định nghĩa và chỉnh sửa tham số - dữ liệu

Tạo đường tham chiếu.

Giúp điều khiển tham số. Cần thành thạo công cụ này.

Tạo mặt tham chiếu.

Giúp điều khiển tham số. Cần thành thạo công cụ này.

Chọn mặt phẳng làm việc.

Giống như trong file dự án.

Hiển thị mặt phẳng làm việc.

Giống như trong file dự án.

Load Family đang vẽ vào dự án đang mở sẵn.

Sau khi thiết kế xong thì dùng công cụ này Load trực tiếp vào file dự án.

Load kiểu biến đã được lưu sẵn trong file *.txt vào Family.

Thông thường, một số cấu kiện có các thông số được xác định bằngCategory của nhà sản xuất.

Cũng có thể file *.txt này được tạo từ lệnh Export» FamilyTypes.

Lấy một Family khác lồng vào Family đang vẽ.

Các Family có thể lồng vào nhau không giới hạn. Tuy nhiên, Familyđược lồng vào phải là loại “hữu ích” cho Family đang vẽ.

Lấy một Family khác lồng vào Family đang vẽ, biến nó thành các đối tượng của Family hiện tại như một Group.

Lệnh này có ý nghĩa khác lệnhLoadFamily.

Tùy chọn hiển thị đối tượng trên View.

Xem kỹ thuật View

Tùy chọn hiển thị độ rộng được trên View.

Hiển thị độ rộng bằng 0 hay bằng độ rộng thực.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập