Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.3.3e- Vẽ tham chiếu để thiết kế Family ngoài 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

v Vẽ các đường, mặt tham chiếu

Đường (Ref Line) , mặt tham chiếu (Ref Plane) là những đối tượng dùng làm chuẩn để định vị các đối tượng khác trong Family.
Không giống như AutoCAD chỉ dùng gốc tọa độ (0,0,0) để định vị cho tất cả các đối tượng trong file, Revit định vị các đối tượng trong file bằng các đường hay mặt tham chiếu.

- Đường tham chiếu (Ref Line) là đối tượng chỉ dùng tham chiếu trong một mặt phẳng. Loại đối tượng này có điểm đầu, điểm cuối và phương dùng tham chiếu vị trí, kích thước và góc.

- Mặt tham chiếu (Ref Plane) là đối tượng mặt phẳng dùng trong không gian 3D. Loại đối tượng này không xác định điểm đầu điểm cuối, chỉ có phương dùng tham chiếu vị trí, kích thước xuyên qua các View.

v Dựng mô hình 3D

Dựng hình 3D trong Family với 5 công cụ dựng khối đặc Solid và 5 công cụ dựng khối rỗng (Void). Khối Void dùng để trừ khối Solid.

- Khi dựng hình lưu ý mặt phẳng làm việc. Nếu xác định được mặt phẳng làm việc đúng thì việc dựng hình sẽ rất dễ dàng.

- Cần xác định cách thức mô hình 3D hiển thị trên các loại hình chiếu. Trong nhiều trường hợp, người dùng không muốn mô hình thực hiển thị trên hình chiếu mà thay bằng các ký hiệu đơn giản 2D. Đây là một trong những đặc điểm rất hay được sử dụng trong xây dựng.

- Mức độ chi tiết của mô hình trên hình chiếu cũng được hiển thị theo 3 mức (Croarse, Medium, Fine)

v Vẽ các đối tượng 2D trong Family

Các đối tượng 2D có hai loại: loại không hiển thị trong file dự án và loại hiển thị trong file dự án.

- Đối tượng 2D không hiển thị trong File dự án bao gồm kích thước, đường tham chiếu.

- Đối tượng hiển thị trong file dự án là đường (Line), Miền (Region), Chữ (Text) và các Family 2D nhúng vào.

v Thực hành

Vẽ các mặt phẳng tham chiếu:

Các mặt phẳng tham chiếu dùng để định vị các đối tượng đồ họa. Nếu như AutoCAD định vị các đối tượng đồ họa từ gốc tọa độ (0,0,0) thì Revit định vị dựa trên các đối tượng tham chiếu. Nếu đối tượng tham chiếu thay đổi  vị trí thì đối tượng đồ họa sẽ tịnh tiến theo. Vì thế, các kích thước để gán tham số cần phải Dim vào đường tham chiếu.

Vẽ Ref-Plane mặt bằng

Vẽ Ref-Plane mặt đứng

Đặt tên Mat Ban và De Chan trong Properties.

Mở View mặt bằng, chọn mặt phẳng làm việc bằng cách :

vào Create» Work Plane» Set

Hộp thoại Set Work Plane chọn mặt phẳng mặt bàn  vừa tạo trong danh sách.

Dựng hình mặt bàn, dùng lệnh :

Mặt bàn dày 20 xuống phía dưới mặt phẳng làm việc . Vì thế phải dùng dấu trừ.

Chọn Finishđể hoàn tất dựng hình mặt bàn.

Tương tự như vậy, dựng chân bàn, khung đỡ mặt bàn, thanh để chân bàn.

Tiếp tục dùng lệnh Load Family tải Familyghế vào file Familybàn từ thư viện:

C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\Libraries\US Metric\Furniture\Seating

Đặt các Family ghế vào vị trí. Vẽ thêm các mặt phẳng tham chiếu và khóa các Family ghế vào các đường tham chiếu.

- Để tạo một dãy ghế, dùng lệnh Array.

- Trên đường kích thước có ký hiệu EQ là cách để ràng buộc các khoảng cách bằng nhau.

- Như vậy, bộ bàn đã được dựng nhưng chưa có biến để người dùng có thể thay đổi các kích thước và thông tin theo đề bài. Bộ bàn mới giống như một Block.

Tiếp theo là bước quan trọng. Định nghĩa và gán tham số để biến một Block thành một Family!

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập