Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.3.3g- Kiểm tra Family thiết kế ngoài 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

à      Bước 5: Kiểm tra (Test)

- Sau khi hoàn thiện mô hình, kiểm tra lại

- Vào hộp thoạiProperties, thay đổi các biến của tham số để xem mô hình Family có hoạt động đúng không.

- Trong trường hợp bị lỗi, cần kiểm tra các vấn đề sau:

ü Biến của các tham số chứa biểu thức có nằm trong giới hạn cho phép?

ü Phải mở các Sketch Dimension lên để kiểm tra đối tượng được liên kết tự động đến đường, mặt tham chiếu nào.

ü Kiểm tra lại các khóa cứng có logic không....

- Khi thấy biến hoạt động tốt, hãy load Family vào Project bằng lệnh Load Into Project để kiểm tra tiếp trong môi trường File dự án.

v Thực hành

Hoàn tất công việc thiết kế Family load vào dự án, tạo hai kiểu bàn trong cùng một Family bằng cách điều khiển các tham số:

 

 

- Trong thực tế, để chắc chắn rằng Family hoạt động tốt cần nhờ một người khác kiểm tra giúp bằng cách dùng thử, các tình huống khách quan sẽ giúp phát hiện thêm các lỗi cần điều chỉnh.

 

Lưu ý: một số Family có yêu cầu Host - đối tượng liên kết, định vị. Khi load vào file dự án muốn sử dụng thì trên View hiện hành cần phải có đối tượng Host để neo Family vào.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập