Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.3.3b- Tạo kịch bản Family thiết kế ngoài cho Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
à      Bước 1: Lập kế họach

Đầu tiên là nghiên cứu đề bài hay còn gọi là nhiệm vụ thiết kế. Người ra đề bài có thể là người khác hay tự mình đặt ra.

v Xây dựng kịch bản

- Với loại cấu kiện cần vẽ đã được xác định, cần có một phác thảo trên giấy để xác định những yêu cầu cho Family bao gồm cấu tạo, kích thước và đặc biệt là xây dựng các tình huống mà cấu kiện được thiết kế để đáp ứng.

- Cấu tạo cấu kiện phải được xác định rõ ràng, tùy theo yêu cầu thể hiện mà xác định mức độ hiển thị chi tiết cấu tạo. Vì vậy, việc đầu tiên là người vẽ phải hiểu rõ cấu tạo của cấu kiện.

- Kích thước từng chi tiết và giới hạn từng kích thước cũng phải được xác định.

- Xác định các loại thông tin cố định (hằng số) hay thông tin thay đổi được (tham số) khi Load vào file dự án. Tùy theo tần suất thay đổi thông tin khi ứng dụng mà quyết định thông tin thuộc loại hằng hay biến. Một Family thiết kế tốt thì có sự lựa chọn loại thông tin thay đổi phù hợp đáp ứng được nhiều tình huống của người dùng. Nếu một Family không có biến thay đổi được thì trở thành một Block.

v Thực hành

Cần thiết kế một Family bộ bàn có kích thước như sau: (hãy phác thảo tay trên giấy)
Mặt bằng và mặt cắt:
MẶT BẰNGMẶT CẮT

Thiết kế kịch bản:

ü Bàn có thể thay đổi kích thước: chiều dài, chiều rộng.

ü Ghế lấy từ thư viện và có thể thay đổi kiểu ghế.

ü Khi chiều dài bàn thay đổi, số ghế phải thay đổi theo với khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 ghế là 550.

ü 2 ghế đầu bàn có thể có (hiển thị) hoặc không (ẩn).

Với yêu cầu về kịch bản như vậy, các biến có thể thay đổi là các biến được thiết kế tham số cho dùng dùng thay đổi. Ghế là loại Family đã thiết kế sẵn được tải vào từ thư viện từ 2 kiểu trở lên.

Sau khi lập kế hoạch xong chuyển qua bước thứ 2.
 

  Bước 2: Chọn file mẫu (Family Template)
Khi cài đặt Revit, cần chú ý đặt hai thư viện Metric và Canada, trong đó có chứa thư viện các Family mẫu hệ mét.
Trong ví dụ về bộ bàn, có 3 loại Family mẫu có thể dùng:
  • Metric Generic Model floor based.rft: Loại Family này khi load vào dự án cần có đối tượng sàn (Floor) để gắn. Nếu không có sàn thì không đưa vào được vì Floor làm Host để nó liên kết!
  • Metric Generic Model face based.rft:  Loại Family này khi load vào dự án cần có một bề mặt bất kỳ để gắn vào.
  • Metric Generic Model.rft: Loại Family này không cần host. Có thể đặt trong bất cứ không gian nào.
Bấm new Family, chọn loại thứ 3 cho bài tập này.
Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập