Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.4.1- Vẽ sàn kiến trúc 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.4.1-  Vẽ sàn kiến trúc

Sàn kiến trúc là lớp sàn hoàn thiện, nằm trên lớp sàn kết cấu. Vì hai lớp sàn kiến trúc và kết cấu không bao giờ đồng bộ với nhau cho nên chúng ta không thể định nghĩa chung một đối tượng nhiều lớp được.

Sàn kiến trúc thường có độ dày nhỏ, ví dụ :

§  Sàn lát gạch có độ dày 50~80mm bao gồm lớp vữa tạo dốc và lớp gạch lát 10 mm~20mm, Thông thường độ dày này là 50.

§  Sàn gỗ cũng tương tự như sàn lát gạch.

§  Sàn sơn Epoxy thì trên lớp vữa tạo dốc là lớp sơn dày từ 3~5 mm.

§  Sàn ở những nơi có cấu tạo đặc biệt như chống nóng, chống thấm. Cần tách các lớp chức năng đặc biệt ra thành loại sàn chức năng nằm giữa lớp sàn kết cấu và sàn kiến trúc.

Đối tượng sàn kiến trúc được vẽ đúng với cấu kiện thật được thi công, nghĩa là đường biên sàn chính là vùng diện tích mà vật liệu lát được thi công. Thông thường đường biên này nằm ở mép trong của tường, tiếp xúc lớp hoàn thiện của tường, sau đó còn vẽ đường gạch viền chân tường chạy bên trên.

 

Như thế có thể nói một mặt bằng có rất nhiều đối tượng sàn kiến trúc cho từng không gian chức năng khác nhau. Nhưng theo tiến trình vẽ, trong giai đoạn 1 này chỉ nên vẽ đơn giản những sàn kiến trúc cùng cao độ thành một đối tượng, băng ngang qua tường. Sang phần thiết kế, thể hiện mặt bằng sàn sẽ sửa lại đúng nguyên tắc nêu trên.

 

Sàn kiến trúc là Family hệ thống, các lớp vật liệu được định nghĩa trước trong cấu trúc sàn. Vẽ sàn là vẽ một đường bao 2D khép kín, không được trùng lặp trong giao diện Sketch, sau khi hoàn thành, RA sẽ dựng lên thành mô hình sàn.

Bắt đầu vẽ sàn kiến trúc, hãy mở mặt bằng lên và kiểm tra phương thức thể hiện bề mặt vật liệu sàn trong hộp thoại Visibility/Graphic trang Model Categories bằng lệnh tắt VG (xem phần Kỹ thuật View của cuốn 1).

Lưu ý 2 vùng được đánh dấu:

§  Visibility: là Ẩn/ Hiển thị loại đối tượng sàn trên View đang mở.

§  Patterns trong nhóm Projection/Surface: là Ẩn/ Hiển thị ký hiệu vật liệu (Hatch) trên bề mặt sàn trong View đang mở.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu vẽ sàn.

Vào Menu Archiecture\Build\Floor: Architectural. 

Giao diện Sketch mở ra để vẽ đối tượng 2D:

1.    Vùng nút lệnh để vẽ đối tượng 2D.

2.    Xác định độ dốc của sàn bằng mũi tên.

3.    Xác định hướng chính (chưa cần dùng)

Dùng các công cụ vẽ đường bao cho từng đối tượng sàn có cùng cao độ.

§  Có thể vẽ nhiều đường bao kín không giao nhau.

§  Các đường bao giao nhau không được tạo nên các ngã ba, ngã tư.

 

Lưu ý sau khi vẽ xong từng đường bao phải thoát ra , rồi mới vẽ tiếp đối tượng khác.

Sàn được tạo ra mặc định là có độ dốc bằng 0. Muốn tạo độ dốc có nhiều cách và đối tượng sàn ở những không gian khác nhau phải tách ra từng đối tượng, vấn đề này sẽ trình bày trong phần làm chi tiết mặt bằng sàn.

Cách tạo đốc nhiều hướng trên sàn:

Dùng lệnh Add Point để thêm các điểm cần điều chỉnh cao độ: 
Chỉnh cao độ của điểm theo yêu cầu. Chú ý cao độ chỉnh không được vướt quá chiều dày lớp vật liêu có thuộc tính Variable.

Cuối cùng xoay hướng ký hiệu vật liệu theo thiết kế bằng lệnh Rotate và Align khi chọn đường Hatch trên bê mạt sàn. Sau đó vào lệnh VG chỉnh định dạng đường phân thủy:

Kết quả cuối cùng:

Chú ý: với cách tạo sàn nhiều hướng dốc nên chọn sàn hình chữ nhật chuẩn rồi xén biên theo hình dạng phòng chứ không được chỉnh đường bao - Boundary.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập