Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.4.3- Vẽ trần 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.4.3-  Vẽ trần

Trần có nhiều loại: trần thạch cao khung chìm, thạch cao khung nổi, trần gỗ, trần bê tông,…Riêng đối với trần bê tông, thực tế chỉ có lớp vữa trát bên dưới lớp bê tông kết cấu nhưng không thể định nghĩa chung trong sàn kết cấu vì nó không đồng bộ với trần khi băng qua tường, dầm,…

Vì tính không đồng bộ, trần bê tông cũng dùng một đối tượng trần áp sát đến sàn bê tông kết cấu.

Trần là đối đượng Family hệ thống giống như sàn, cho nên luôn có ít nhất một đối tượng trong thư viện của Family trần. Sau khi vẽ có thể chỉnh sửa hay thêm mới các kiểu trần.

Chuẩn bị vẽ trần:
§  Mở View trần:

Vào menu View\Plan Views chọn:

Reflected Ceiling Plan.

View Ceiling có hướng nhìn lên, trong khi View Floor có hướng nhìn xuống.

 

§  Kiểm tra sự hiển thị của trần (Ceiling) trong View bằng lệnh tắt VG:

Bắt đầu vẽ trần, vào menu Architecture\Build\Ceiling .

RA chuyển sang giao diện Sketch, các bước vẽ giống như vẽ sàn.

Các nguyên tắc vẽ tương tự vẽ sàn.

Công cụ vẽ trần có thêm lệnh vẽ nhanh đường bao dựa vào không gian được giới hạn bới các đối tượng có thuộc tính Room Boundar =YES như tường cột kiến trúc,…

Nếu công cụ trên không phù hợp để vẽ thì dùng công cụ Sketch vẽ giống như vẽ sàn.

Đối với trần giật cấp RA chưa thực sự hỗ trợ đầy đủ, vì vậy giải pháp vẽ trần giật cấp có 2  loại:

§  Giật theo vách nghiêng: Dùng công cụ chỉnh độ dốc thay đổi các mặt thành vách nghiêng . Cách vẽ này thường áp dụng cho các trần nghiêng theo mái.
Dùng mũi tên để xác định cao độ dốc và dùng mũi tên để xác định cao độ điểm đầu và điểm cuối.

§  Trần dật cấp theo vách thẳng đứng: Dùng Model In-Place để vẽ vách trần đứng (phương pháp vẽ này xem trong mục 3.8). Mỗi vùng có cao độ khác nhau phải vẽ một đối tượng riêng để điều chỉnh cao độ.

§  Có thể phối hợp 2 cách vẽ trên.

§  Trần thạch cao khung chìm và khung nổi chỉ dùng giải pháp mẫu vật liệu bề mặt để hiển thị. Các thanh treo trần thể hiện bằng đối tượng 2D trên mặt cắt.

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập