Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 7.1.2- Thống kê cửa sổ 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

7.1.2-  Thống kê cửa sổ
Tương tự như cửa đi, thêm một bảng thống kê mới chọn Window và thực hiện các bước chọn cột, định dạng,..

Một số cột phụ được chọn chỉ để lấy giá trị cho cột thiết kế bằng biểu thức thì trong trang Formating phải chọn Hide.

 

 

 

 

Kết quả được bảng thống kê cửa sổ như sau trong View:

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập