Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.7.2c- Định nghĩa kiểu cho Stringer và Carriage 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.7.2-  Thiết kế loại cầu thang (03)

à     Định nghĩa kiểu cho Stringer và Carriage:

Nhấn phím phải vào một kiểu của Stringer rồi chọn Type Properties.

1.    Profile tiết diện của sườn. Nếu dùng tiết diện hình chữ nhật thì dùng Default.

2.    Đối xứng tiết diện sườn qua tâm.

3.    Dịch chuyển sườn theo phương đứng trên vế thang.

4.    Dịch chuyển sườn theo phương đứng trên chiếu nghỉ.

 

Đối với Carriage, nhấn phím phải vào một kiểu của Carriage rồi chọn Type Properties.

Các thuộc tính của Carriage giống Stringer nhưng không có Section Profile. Vì bản thân nó bị cắt giật bậc cho nên RA chỉ cho phép dùng tiết diện hình chữ nhật.

à     Định nghĩa kiểu cho chiếu nghỉ - Monolithic Landing & Non Monolithic Landing:

Nhấn phím phải vào một kiểu của Monolithic Landing rồi chọn Type Properties.

1.    Độ dày bản đỡ chiếu nghỉ.

2.    Vật liệu của bản đỡ.

3.  Tùy chọn mặt hoàn thiện giống vế thang.

Nếu tùy chọn này bỏ thì RA sẽ hiển thị danh sách các thuộc tính riêng cho chiếu nghỉ

Đối với Non Monolithic Landing, nhấn phím phải vào một kiểu của Non Monolithic Landing rồi chọn Type Properties.

Giống Monolithic Landing, nhưng không có thuộc tính mục 1 và 2.

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập